Muhammed ali uslu

Ölümdeki Yaratılış!

(Bütün) mülk (ve hâkimiyet) elinde (tasarrufunda) olan (Allah) ne yücedir! Ve O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.O ki, hanginiz amelce daha güzeldir diye sizi imtihan etmek için ölümü ve hayâtı yarattı. Ve O, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Gafûr (çok mağfiret eden)dir. (Mülk, 1, 2)

Şifrenizi mi unuttunuz?