Muammer YANIK

Besmelenin Sırrı 12

MUAMMER YANIK Birinci Söz Bil Ey Nefsim191- Bu cümlede insanın en birinci muhatabı ve talebesi, kendi nefsi olduğu vurgulanmaktadır. Çünkü kendi nefsini ikna edemeyen başkasını ikna edemez. Öyle ise meseleye en evvel nefsinden başlamak lazımdır.

Besmelenin Sırrı 11

MUAMMER YANIK Birinci Söz 167- Bismillah’taki Rahman: Büyük nimetlere yani yıldızlara güneşlere aylara anasır ve madenlere bakar.

Besmelenin Sırrı 10

MUAMMER YANIK Birinci Söz Bismillah’taki Rahman: Büyük nimetlere yani yıldızlara güneşlere aylara anasır ve madenlere bakar. Rahim: Küçük nimetlere yani nebatat, hayvanlara ve meyvelere bakar.

Besmelenin Sırrı 9

MUAMMER YANIK Birinci Söz (9) İslamiyet’in ve sünnet-i seniyenin en deruni ve gizli manası bizi böylelikle ta Esma-i İlahiye ile sıfatlanmak ve boyanmak manasına kadar götürür. Yaratılış gayemiz de buna itaat ve teslim olmakla ayinedarlık etmektir. Cenab-ı Hakk’ın kullarına muhabbeti ise bu ayinedarlığı nispetindedir.

Besmelenin Sırrı 8

MUAMMER YANIK Birinci Söz (8) Her Hayrın Başıdır. “Hayr” kelimesinin içinde tefekküri bir seyahat yapalım. Tefekküri seyahata başlamadan önce belirtelim ki, Risale-i Nur içinde kullanılan kelimeler, Arapça sathi lügat manasıyla kullanılmamıştır. Belki o kelimenin kâinat kitabında imani hakikatlere temas eden noktaları tasavvur edilerek kullanılmıştır.

Besmelenin Sırrı 7

MUAMMER YANIK Birinci Söz (7) Aşağıda manaları verilen fakat ekseriyetle yerinde anlaşılmayan kelimeler tasnif edilmiştir. Aynı zamanda bu kelimeler izah edilirken kâinat kitabındaki hangi faaliyetle örtüştüğü esas alınmıştır.

Besmelenin Sırrı 6

MUAMMER YANIK Birinci Söz (6) Muhalefetün li’l-Havadis: Yani o Zat-ı Zülcelal hâdis (sonradan olan) mahlûk, masnu, eser, sanat, mütegayyir (değişen) olanların cinsinden değildir. Ressam resim, cinsinden; san’atkar, san’at cinsinden; mimar, cami cinsinden olmadığı gibi, kâinatın Hâlık’ının zat ve sıfatları dahi kâinatın cinsinden değildir.

Besmelenin Sırrı 5

MUAMMER YANIK Birinci Söz (5) Hâlbuki bu cevabın hiçbir bilimsel yanı yoktur. İçlerinden çıkamadıkları zaman: “Bir şekilde olmuş biz oluşunun devamını konuşuruz, daha ileriye gidemeyiz.” Bu temelsiz ve esassız safsatayı bilim diye her yere neşrederler.

Besmelenin Sırrı 4

MUAMMER YANIK Birinci Söz (4) Mesela insanın ayine-i kalbindeki merhamet, şefkat, adalet, cömertlik, temizlik, malikiyet gibi bütün sıfatların her biri Allah’ın Esma-i Hüsna’sının birer cilvesi ve gölgesidir. Bütün kâinatı ihata eden her bir Esma-i İlahiye, mahiyet ayinemize birer istidat tohumu olarak yerleştirilmiştir.

Besmelenin Sırrı 3

MUAMMER YANIK Birinci Söz (3) Bismillah’taki B; insanın kalbindeki iman cevherinin, her an Allah’a iman ile intisabın devamlılığına bağlı olarak parladığını da tahattur ettirir. O parlaklığın devamı ise intisabın devamıyla mümkündür. İşte bu sırdan dolayı Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyan: “Ey iman edenler iman ediniz” der. Bu ayet-i kerime imanın devamlı tazelenmesine işaret eder. Eğer bu intisap kesilse ...

Besmelenin Sırrı 2

MUAMMER YANIK Birinci Söz (2) Bismillah’taki B harfinin, devamlılığı ve malikiyeti ifade eden gizli bir manası daha vardır. Yukarıdaki kâtip ve kalem misalinde bu iki incelik yoktur. ?imdi mücerret ve soyut olan şeylerin intisabını tefekkür ederek o deruni (gizli) manayı anlamaya çalışalım.

Risale-i Nur İçindeki Reşha

MUAMMER YANIK Sevgili Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nurdaki kelimeleri Arapça sathi lügat manasında kullanmamıştır. Belki Kur’an-ı Kerim ve iman hakikatinin kâinat kitabındaki hadsiz delilleri, hüccetleri ve burhanlarını tasavvur ederek kullanmıştır.

Şifrenizi mi unuttunuz?