Mithat DO?RUYOL

El amân Yâ Resûlallah!

Rabbimizin emriyle Sûr’a üfürülünce,Mavi gökler dürülüp dağlar yürütülünce,Altta Gayya kor alev, üstte Sırat zor ince,O dehşet an çatınca elimden tutar mısın?

Nur Muhammed (asm)

Âmine ve Abdullah ne bahtiyâr idi ki:En güzel hediyeyi, Allah onlara verdi.Kim mi? Merak ettin mi? Söyleyeyim mi?“Nur Muhammed Mustafa’yı, Emin’i”

Şifrenizi mi unuttunuz?