Metin UÇAR

Kapıyı Açan da Kilitleyen de Aynı Anahtardır

Hayat ne kadar karmaşık, problemli ve sıkıntılı gözükse de bazen sözde basit fakat kıymet olarak önemli bir cümle bütün aksayan şeyleri öncelikle psikolojik, sonra da buna bağlı olarak diğer taraflarıyla ilaç, çözüm olabilmektedir.Aynı durum tam aksi yönde de hareket edebilmektedir. Nihayetinde kapıyı açan da kilitleyen de aynı anahtardır.İşte burada kilit nokta yani anahtar, insandır. Onun da ana...

Kur’an’ı Bir de Böyle Okuyalım

Ramazan ayı boyunca daha yoğun okuduk belki Kur’an’ı. Fakat çoğu zaman inceliklerini anlama konusunda ya tembellikten ya da zaman bulamamaktan bahisle geri kalabiliyoruz. Bu yazıda bazı nükteleri sizlerle paylaşmak ve Kur’an’a bakışımızı ve Kelamullah’ı daha yakından tanımak ve anlamak için anahtar olmasını niyet ettik.

Anahtar İnsandır

Biliyorum, belki kaç defa okudunuz veya dinlediniz aşağıdaki hikâyeyi. Fakat maksada hizmet ediyor olan şeyler için çokça tekrar edilen bir söz daha var, o da şudur: “Ettekraru ahsen velev kane yüz seksen.”Ben de kapağa taşıyıp içeride de epey farklı açılardan değerlendirdiğimiz insan ve kıymetinden dolayı bu hikâyeyi buraya tekrar aldım. Hikâye şu:

Sen Bir Fatihsin!

Fetih ve keşif kelimeleri bugün karşılık olarak aynı manayı ifade ediyor gözükseler de fetih, maddi manevi kapalı olan bir şeyi açmayı karşılarken; keşif, gizli olanı açığa çıkarmayı karşılamaktadır daha çok.Keşfin de fethin de önce insanın kendisinden başlamak gibi önceliği vardır, bilene. Zira kendini/potansiyelini keşfedemeyen, hariçte olanları nasıl keşfedebilir. Bundan dolayıdır ki en temelde...

Anahtar Ancak O’ndadır(sav)

Satürn gezegeninden bakıldığında Dünya bu kadar gözüküyormuş. Ne acayip değil mi? Diğer taraftan kendi küçük dünyalarımızdan baktığımızda en başta kendimiz ne kadar büyük görünüyoruz halbuki. Kendimizi ne kadar büyük görüyoruz! Bu daha acayip, değil mi?

Yeni Düşman Yeni Strateji

Sene 2003. Askerdeyiz. Bir akşam başımızda genç bir astsubay var. Askerden soru sorulmasını istiyor. Birkaç talepte bulununca benim sormam konusunda askerlerden bir istek oluşu. Kısa dönem askeriz. Avantajları kadar belki daha çok dezavantajları olan bir dönem, bölge ya da bölük diyebiliriz belki. Her neyse, astsubay da bu isteğe uydu ve “Hadi sor bakalım” dedi. Ben de o gece şöyle bir soru sormuş...

Üsve-i Hasene

İslamiyet öncesi -ki bu dönem İslam’ın gelmesiyle cahiliye dönemi diye anılacaktır- Arap yarımadasında farklı panayırlarda yapılan şiir yarışmaları neticesinde ortaya çıkan şiirler süzgeçten geçer ve en iyileri muallakat-ı seba namıyla bilinir ve bir rivayete göre Kabe’nin duvarına asılırdı.

Siz Neyin Kafasını Yaşıyorsunuz?

Kur’an-ı Kerim’in, insanlara doğru yolu göstermek ve hidayet ile furkandan (hak ile bâtılı ayıran hükümlerden) apaçık deliller olmak üzere gönderilmiş olduğu, Bakara Suresinin 185. ayetinde açıkça beyan edilmiştir.Nazil olduğu zamandan bugüne kadar böyle olmakla birlikte, kıyamete kadar -eğer kıymetini bilirlerse- insanlığın rehberi olmaya devam edecektir.

Yeni Normal, Normal mi?

Korona salgınının yoğunlaştığı bir dönemde Miladi 2020 senesinin son dergisini çıkarmak nasip oldu. Biraz zorlandık, zira bir taraftan dergi hazırlarken diğer taraftan da korona illetinin sıkıntıları ile mücadele etmek durumunda kaldık. Editör yazısını da aynı ahval içerisinde yazıyorum. Kusurumuz olmuşsa affınızı istirham ederim. Allah cümle hastalarımıza acil hayırlı şifalar nasib eylesin.

Kültür ve Medeniyetimiz Açısından Osmanlı Türkçesi ve Günümüzdeki Etkileri 1

Osmanlı Türkçesi; Türklerin İslam’a girdikten sonra kabul ettikleri ve kullanmaya başladıkları harfler ve İslam kültüründen beslenen kelime ve lisandan ibarettir. Kullanılan dil elbette Türkçedir, fakat Türklerin Müslüman olmakla değişen bir anlamda gelişen ve genişleyen her şeyi gibi, bundan sonra kullandıkları harfleri de Kur’an’ın harfleri olmuş ve medeniyet bunlar üzerinden teraküm, terakki ve...

Kalem Benim Kale’m

Kalem, bir sureye isim olmuştur. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde -keyfiyeti ayrıca tefsirlere bakılarak değerlendirilebilir olmakla birlikte- ilk yaratılan şeyin kalem olduğunu söylemiştir. Yani kalem, insan ve toplum hayatında önemli bir yer ifade eder/ediyor denilebilir.Her Kasım ayında bir şekilde hatırladığımız ve hatırlatmaya çalıştığımız bir mesele de yazıdır.

Kuantum Düşünce İşe Yarar mı?

İnsan, İsteyendirİnsanın yaratılışındaki önemli eğilimlerden bir tanesi “iste­mek”tir. İnsan, isteyendir. Zira en temel manada varlığı, mevcudiyeti ve yaratılışı, “istenmiş” olması ile tahakkuk etmiştir.

Şifrenizi mi unuttunuz?