Metin UÇAR

Kış Müminin Baharıdır

Efendimiz (sav) kış aylarını mümin için bahar olarak nitelendirmiştir.Kış aylarının bir özelliği olan gecelerinin uzunluğunu ve gündüzlerininkısalığını bir fırsat bilme ve onda bizden beklenen bir davranış olaraknasıl hareket etmemiz gereğini, Ebu Said el-Hudrî (ra)’tan rivayetedildiğine göre şöyle buyurmuştur: “Kış, müminin baharıdır.”Ebu Ya’la’dan (ra) gelen rivayetinde şu ilaveye yer verilmekte...

Orta Bahar

Kızılderililere atfedilen, bizde de Temel fıkralarında yer bulan bir tabir var: Ağaçlara bakarken ormanı görememek. Haydi buradan hareketle bir meseleye parmak basmış olalım.Yaşadığımız hayat belirli bir döngüyle hareket etmekle birlikte; dünyanın kendi etrafında dönmesiyle gece-gündüz, güneşin etrafında dönmesiyle de mevsimlerin oluştuğu herkesin malumu. Yoğun geçen gündemler ve iş hayatı mı dese...

Bu Zamanda Osmanlıca Yazılır mı?

Okuyabilmek ciddi bir seviyedir elbette. Fakat okurluk yazarlıkla birlikte ilerler. Okur yazar deriz. Aynı durum Osmanlı Türkçesi için de böyledir. Okuyan yaza da bilir. İmlası olmayan bir şey okunamaz. Okuyan okuduğu imlayı yazıya taşıması mümkündür. Sene 2017. Murat Bardakçı’nın Mart 27’de yazdığı Abdülhamid dizisi hakkındaki yazıda ge­çen “Yazmaya kalkmanız sa­dece vakit israfıdır ve hata­sız i...

Kişi Dilinin Altında Gizlidir

“Kalemi elime aldığımdan beri Türkçenin müdafaası için yazdığım satırları birbirine eklesem İstanbul-Ankara şimendifer hattından daha uzun olur” diyen ve bu yazılarından bir kısmı “Osmanlıca, Türkçe, Uydurmaca” kitabında toplanan Peyami Safa’dan bu yana değişen şeyler olsa da istenen seviyeye henüz ulaşabilmiş değil. Ne mi onlar? Elbette yazı ve lisan meselesi.

Çevrenin İnsanı,İnsanın Çerçevesi

Çevreyi/kâinatı içindekilerle beraber yaratan Allah’tır. Onları belirli bir düzende ve devam edebilirlik içerisinde tutan da O’dur. Yani çevrenin düzenli çalışabilmesi, bozguna uğramaması, Allah’ın koyduğu fıtri kanunlara uymaktan geçmektedir. Allah’ın her şeyin yaratıcısı olarak bilinmesi, kabul edilmesi ve ona göre de hareket edilmesi önemlidir. Ki çevrede zaten var olan düzenin devamından bahse...

Çevre Değil, İnsan Kirlendi

Gönderildiğimiz ve müsafir olarak kalıp bir süre sonra ahiret yurduna yola çıkacağımız dünyamızla olan ilişkimizde epey zamandır problemler var… Teknik ve teknolojinin gelişmesi ve insanın tabiata karşı kazandığı bu özgüvenle tabiata kafa tuttuğu, hatta adam yerine koymadığı, “ben ne dersem o” moduyla muhatap olduğu bir durumdan bahsediyoruz…Artık türkülerden sıyrılıp adiyata dönüşen dağları delme...

Bilgide Esas Olan Vahiydir

Okuma işi ilk insan yani Âdem (as)’la birlikte başladı. Ona bütün isimler öğretildi. Her ne kadar yazının icadı Sümerlere atfedilmiş olsa da bu böyleydi. Yazılan yazılmış, öğretilen öğretilmişti. O gün bugündür okumak ve yazmak insan için olmazsa olmazlar içine girmiştir.

Mutluluğu Nasıl Tarif Edersiniz?

Belki de şöyle sormalıyız: Mutlu musunuz?Değilse neden?Cevap evet ise bunun için ne yapıyorsunuz?Haydi mutlu olmak üzerine bir seyahate çıkalım ve mutlu olmanın yollarına dair bir araştırma yapalım. Hayatın içerisinden bakarak hem şahsi hem de genel anlamda mutluluğa dair sözlerimizi söyleyelim. Hem içimizi dökmüş oluruz hem de konuşulanlardan hissemize düşeni alabiliriz belki…Mutluluk-İmkân İlişk...

Mutluluk Arayışı…

Hepimizin arayış içinde olduğu bir mesele var: o da mutlu olmak.Bütün insanlık bu arayış içerisinde; ne yaparsam/yaparsak mutlu olurum/oluruz? Bunun için devletleşiyor, bireyselleşiyor, kurumsallaşıyor, dernekleşiyoruz vs. vs.

Kapıyı Açan da Kilitleyen de Aynı Anahtardır

Hayat ne kadar karmaşık, problemli ve sıkıntılı gözükse de bazen sözde basit fakat kıymet olarak önemli bir cümle bütün aksayan şeyleri öncelikle psikolojik, sonra da buna bağlı olarak diğer taraflarıyla ilaç, çözüm olabilmektedir.Aynı durum tam aksi yönde de hareket edebilmektedir. Nihayetinde kapıyı açan da kilitleyen de aynı anahtardır.İşte burada kilit nokta yani anahtar, insandır. Onun da ana...

Kur’an’ı Bir de Böyle Okuyalım

Ramazan ayı boyunca daha yoğun okuduk belki Kur’an’ı. Fakat çoğu zaman inceliklerini anlama konusunda ya tembellikten ya da zaman bulamamaktan bahisle geri kalabiliyoruz. Bu yazıda bazı nükteleri sizlerle paylaşmak ve Kur’an’a bakışımızı ve Kelamullah’ı daha yakından tanımak ve anlamak için anahtar olmasını niyet ettik.

Anahtar İnsandır

Biliyorum, belki kaç defa okudunuz veya dinlediniz aşağıdaki hikâyeyi. Fakat maksada hizmet ediyor olan şeyler için çokça tekrar edilen bir söz daha var, o da şudur: “Ettekraru ahsen velev kane yüz seksen.”Ben de kapağa taşıyıp içeride de epey farklı açılardan değerlendirdiğimiz insan ve kıymetinden dolayı bu hikâyeyi buraya tekrar aldım. Hikâye şu:

Şifrenizi mi unuttunuz?