Metin UÇAR

Cihad

İnsan dünya hayatına geldiğinde aslında bir mücahedeye uyanır. Onun için artık sürekli bir öğrenme ve gayret gösterme, çalışma vardır. Zahirde bakıldığında bunları hayatı öğrenme, hayatta kalabilme, dünyayı ve kâinatı tanıma, engelleri aşma, yeni şeyleri keşfetme gibi görebiliriz. Öyledir de… Fakat diğer taraftan, bütün bu tanımlamaların altında Rabbini tanıma, sevme, iman, itaat ve ibadet etme va...

Cihadda Ailenin Rolü ve Önemi

Cihad, Müslümanın Allah’a kulluk ve onun rızasını temin için İslâm esaslarını öğrenme, öğretme, ferdî ve içtimaî planda yaşama, yaşanmasına çalışma, İslâm’ı tebliğ ve bu hususlarda içte ve dışta karşılaşacağı engelleri aşma konusunda içinde bulunması gereken şuurlu ve sürekli gayret ve aksiyon halini ifade eder. “Bizim -rızamıza ulaşmak için- uğ­ru­muzda cihad edenlere el­bet­te -bize ulaştıracak-...

Cihad

İnsan dünya hayatına geldiğinde aslında bir mücahedeye uyanır. Onun için artık sürekli bir öğrenme ve gayret gösterme, çalışma vardır. Zahirde bakıldığında bunları hayatı öğrenme, hayatta kalabilme, dünyayı ve kâinatı tanıma, engelleri aşma, yeni şeyleri keşfetme gibi görebiliriz. Öyledir de… Fakat diğer taraftan, bütün bu tanımlamaların altında Rabbini tanıma, sevme, iman, itaat ve ibadet etme va...

Ramazan Ayı ve Ahlak

Ramazan ayı harika bir farkındalık dönemidir. Unuttuklarımızı hatırlama, ifrat ve tefrit ettiklerimizde orta yolu bulma eğitimidir. İnsanın en yakınında ve asıl görevinin olduğu iki daire vardır. Bunlardan birisi kalp, diğeri ise midedir. Bedendeki bu iki organ işini yapamaz olur, istiap haddinin dışında iş yapmaya zorlanırsa bedene zarar verdiği gibi, mesken olduğu ruhun hayatına da zarar verecek...

Çıkış Yolu

Kur’an, inzal edildiği asırlar öncesinden, peygam­berlerin mucizelerini beyan ederek ve en son hedefini göstererek insanlığı terakki için çalışmaya teşvik eder. Günümüzde gerek bu mucizelerin nihayi hududunu çizdiği gelişmelere, gerek hayvanlar eliyle örnek gösterilen teknolojik modellemelerin yapıldığına şahit olmaktayız.

İnsan İçin Ancak Çalıştığı Vardır

Bizim üzerimize düşen en önemli sorumluluğumuz, kulluğumuzun şuurunda olarak, sırf Allah rızası için gayret etmektir. Ve bunda sınır yoktur. Müslüman için Allah’ın rızasını aramakta emeklilik de yoktur.

Yaşasın Ümid, Ölsün Yeis!

İnsan, yaratılanların içerisinde en aziz ve şerefli olandır, eşref-i mahlukattır. Var edenin varlığına hizmet etmek, diğer yaratılanlardan ayrılan özellikleriyle her şeyi var edeni tanıyıp, anlayıp taat ve ibadetle mukabele edecek mahiyettedir.

İnsanı Yaşatan Ümittir

Ümid etmek, beklemek beklenilen bir kudretin varlığını kabul etmek demektir. Hastadan yolcuya, inanandan inançsıza her insan için ümid etmenin varlığı, hakikatte ümid edilen hakiki varlığa işaret etmek ve bu bekleyiş ve umma fiili bir dua olmak hasebiyle neticeye yaklaşma, arzu edilene ulaşma konusunda önemli bir duruştur.

Dinsiz Bir Millet Yaşayamaz

Her insan kendisine baksa anlar ki zayıf ve aciz olarak yaratılmıştır. İnsanın benim diyebileceği -emaneten verilen- cüzi iradesinden başka hiçbir şeyi yoktur. İstediği ve arzu ettiği şeyleri -velev kendisinin çabası da beklense de- sonuç olarak yaratan ve önüne koyan başka bir kudrettir, kudret-i İlahiyedir.

İslam’ın Ayak Sesleri

2004 belki ya da beş tam hatırlayamıyorum; görüştüğümüz bir arkadaş vardı. İman hakikatlerine gönül vermiş, nur risalelerinden istifade eden güzel bir arkadaş. Babası ile ihtilafa düştükleri, fikri konularda anlaşmadıklarını biliyorduk. Fakat boyutları hakkında çok da bilgimiz yoktu. Bir akşam evine gittik. Evleri birmiş meğer. Anne ve babasıyla birlikte oturuyorlarmış.

Kış Müminin Baharıdır

Efendimiz (sav) kış aylarını mümin için bahar olarak nitelendirmiştir.Kış aylarının bir özelliği olan gecelerinin uzunluğunu ve gündüzlerininkısalığını bir fırsat bilme ve onda bizden beklenen bir davranış olaraknasıl hareket etmemiz gereğini, Ebu Said el-Hudrî (ra)’tan rivayetedildiğine göre şöyle buyurmuştur: “Kış, müminin baharıdır.”Ebu Ya’la’dan (ra) gelen rivayetinde şu ilaveye yer verilmekte...

Orta Bahar

Kızılderililere atfedilen, bizde de Temel fıkralarında yer bulan bir tabir var: Ağaçlara bakarken ormanı görememek. Haydi buradan hareketle bir meseleye parmak basmış olalım.Yaşadığımız hayat belirli bir döngüyle hareket etmekle birlikte; dünyanın kendi etrafında dönmesiyle gece-gündüz, güneşin etrafında dönmesiyle de mevsimlerin oluştuğu herkesin malumu. Yoğun geçen gündemler ve iş hayatı mı dese...

Şifrenizi mi unuttunuz?