Mehmet KÖRO?LU

Stresin Kaynağı ve Çaresi

İnsanın beden sağlığını tehdit eden birçok hastalık ve onların her birinin muhakkak bir sebebi olduğu gibi, ruh sağlığını tehdit eden bir kısım korkular ve kaygılar, tıkanmışlık ve çözümsüzlük hissi gibi manevi problemler ve onların her birisinin de muhakkak bir sebebi vardır.

Selsebil

NASİHÂTLokman Hekim’in bazı sorulara verdiği cevaplar:İnsanın en zengini kimdir?Kâmil akıl sâhibi olanlardır.

Duâ

R abbim ilmimi arttır.A nlayışım kuvvetlensin.B eni alimlerle yaşattır.B ilmediğimi onlar bildirsinİ lk Sen’i öğretsinler bana

Tevâfuk Hakkında Bazı Sorular

Kur’ân’da Tesâdüf Değil, Tevâfuk Vardır Sual: En mühim hakaik-i Kur’âniye ve îmaniye ile meşgul olduğun halde neden onu muvakkaten bırakıp en ziyade mânâdan uzak olan huruf-u hecâiyenin adedlerinden bahsediyorsun?

Ateşböceği akıl, vahyin güneşine yetişemez!

Hazret-i Peygamber (asm)’ın risâleti vahye dayanır. Kur’ân-ı Kerim’de açıkça ifade buyrulduğu üzere “O, asla kendi hevâsından konuşmaz, sadece kendisine vahyedilenleri bildirir.”1

Şifrenizi mi unuttunuz?