Lale Yârâ

Stres Ne Kelime?

LALE YÂRÂ “Herkesin ağzında bir stres… İyi de stresten maksadın ne?” demişti bir ağabey. Herhangi bir motorlu taşıtla saat 14:00 civarı Mecidiyeköy’e girdiğinizde içinize dolan ruh hali mi?

Hazer Et, Dikkatle Bas, Batmaktan Kork!

LALE YÂRÂ Dünyevilik (nam-ı diğer sekülerlik), insana ait zaaflardan birisidir. Özünü ve izini kaybeden insanın yaşadığı süreçtir. Bunun sebebi ise peşin ücrete itibar etmek, uzun vadede va’d edileni yani sonra gelecek olanı ise terk etmektir. Modernizm elbisesi giydirilen hızlı değişim ve dönüşüm döngüsünün kimliksizleştirmesidir.

“A New Day Has Come: Yeni Bir Gün Doğdu”

LALE YÂRÂ “Ahir Zamana Not” isimli çalışmamda Ahmet Haşim’in bize anlattığı “Müslüman Saatinden” dem vurmuş, zaman idrakinden bahsetmiştim. ?imdi ise popüler kültürün “zamanı sahiplenişine” uğrayarak zaman idrakinden biraz daha devam edelim derim.

Mükemmeliyetçilik Çılgınlığı

LALE YÂRÂ Kusursuzluk, ziyadesiyle lezzetli bir kelime… Ütopik bir çılgınlık hatta belki de. Zira yaşadığımız asrın insanında manasıyla müsemma olmayan bir şekilde “ruhî bir rahatsızlık” olarak kabul görüyor ve artık şu adı alıyor: Mükemmeliyetçilik.

Âhir Zamana Not

LALE YÂRÂ Müslümanın saatini belirleyen unsur elbette ibadet vakitleridir. Ezanlar, kandiller, Ramazan-ı ?erif ve bayramlar olmasa Müslümana dair zaman idrakinden bahsetmek pek de mümkün olmayacaktır.

Camii’deki Cennet

LALE YÂRÂ Teravihte gülen çocuklar,Size kızanlara ne dersinizBir anlatsam onları sizeÖmür boyu gülersiniz… -Mahmut Bıyıklı-

Sermaye, Fukarâ ve Soma

LALE YÂRÂ Üstâd Hazretleri 28. Mektup’da yeryüzünde hâkim olan tekâmül kanununun insanlık âlemi içe­risinde nasıl işlediğinden ve bil­hassa bu işleyişi yine insanlığın kendi belirlediği maddi tarihin nazarından bizlere anlatır:

Baba Bana Bir Masal Anlat

LALE YÂRÂ Fantastik karakterler romancılık alanında ve görsel planda ‘kurgu’yla öne çıkarken, masallarımız olağanüstü ve gerçekçi olmuşlardı her zaman.

LALE YÂRÂ “Moda, sadece tahammül etmesi çok zor bir çeşit çirkinliktir, bu yüzden her altı ayda bir değiştirmek zorundayız,” der Oscar Wilde.  Ve aslında moda­nın “tenkit kabul etmez bir toplumsal kabul” olmasına rağmen, “demode” adını verdiği jargonuyla kendisi ile çelişkisini tek cümlede özetler.

İsraf ve Kibir: Moda

LALE YÂRÂ İslâm dininin örtünme emri, ferdin ruh sağlığını, fıtrî yapı ve onurunu, toplumun genel ahlâkını koruma, cinsler ve insanlar arası münasebetlerde dengeyi gözetme, insan haysiyetine yakışır bir hayat ve aile hayatı kurma gibi çeşitli gayelere yöneliktir. Örtünmede erkekle kadının farklı hükümlere tâbi olması da iki ayrı cinsin yaratılış özellikleri gözetilerek yapılmış bir ayırımdır.”(1)

Şifrenizi mi unuttunuz?