Kürşat İMANLI

Dersimi Dağlardan Taşlardan Aldım

Çok bunalmıştım. Pek ciddi daralmıştım. Hadiseler peş peşe gelmişti. Mart ayının ortalarıydı. Babaannemin tabiriyle “Deli mart ayı idi.” Tıpkı toy bir delikanlının ne yapacağının belli olmaması gibi mart ayının da havasının seyrinin nasıl olacağı belli olmadığından deli mart denilirmiş.İşte bu deli martın ortalarında köyümün dağlarına doğru adımladım. Dilim Hasbüna’yı okuyordu. Aklım derin düşünce...

En Sevgiliyi Ziyaret

KÜR?AT İMANLI Uçağa bindiğinde kalbi küt küt atıyordu. Sevgiliye, En Sevgiliye kavuşacak olmanın heyecanı bü­tün benliğini sarmıştı. Dili de­vamlı salavat okuyor, aklı En Sevgiliyi düşünüyordu. Bu güne ka­dar çok kişilere En Sevgiliyi an­latmıştı. Tanıtmıştı. Ama böy­lesi ilk defa oluyordu. ?u an ne sevgili eşi, ne sevgili ana ba­bası ve ne de sevgili yavruları ak­lına geliyordu. Gözlerinden dam­l...

Şifrenizi mi unuttunuz?