Kudret U?UR

Niyetin Mahiyeti

KUDRET U?UR Niyet, Arapça bir kelime olup anlamı; “Bir şeyi yapmayı önceden kurma, zihinde tasarlama, yapmayı aklına koyma, yapmaya karar vermedir”.[1] Ayrıca: “Kalbin bir şeye karar vermesi ve o işin ne için yapıldığını düşünmeksizin bilmesi”dir.[2] Çoğulu ise “niyyât” tır.

Karınca Deyip de Geçme!

KUDRET U?UR Allah Teâlâ Hazretleri Süleyman (as)’ı eşsiz bir saltanat ve mülk sahibi yaptı. O geniş mülkte kendisine hizmetçi olarak da insanları ve cinleri emrine muti eyledi. Gitmek istediği her tarafa gidebilmesi için de rüzgârı kendisine itaatli kıldı. Hayvanatın dillerini ona öğrettiği gibi, onlarla konuşma imkânını da verdi. Ta ki bizler anlamsız zannettiğimiz âlemde ne hikmetler var görüp d...

Kulluk, Kulluk ve İllâ Kulluk

KUDRET U?UR Hazret-i Süleyman (as) O ki, Hz. Süleyman (as)’dı. O, Hz. Davud’a verilen hayırlı bir armağandı yani peygamber bir babaya ihsan edilen peygamber evlattı.[1] O, “Yâ Rab! Bana hiçbir kimsede bulunmayan bir kudret ve devlet ihsan eyle.” diye dua edip kendisine hiç bir peygambere verilmeyen mülk ve hâkimiyetin verildiği peygamberdi.[2]

Kutlu Bir Seferin Kutlu İşaretleri

KUDRET U?UR Rabbime namütenahi şükürler olsun ki bizlere mübarek toprakları, Kâbe’yi, Efendimiz (asm)’ı tekrar ziyaret etme imkânı verdi. Bu münasebetle sizlerle bir kısım manidar haller ve tevafukatı paylaşmak istiyorum.

Emsalsiz Bir Hasletten Çıkan Müthiş Tevafuk

KUDRET U?UR Her insanın kendi özünde taşıması lazım gelen değerler vardır; sevgi, saygı, duyarlılık, hoşgörü, yardımlaşma, anne-babaya karşı saygı gibi. Fakat bazı değerler vardır ki, adeta kök gibidir ve diğerlerine değer katmaktadır. Bu haslet ise diğergâmlıktır.

İstişârede Keramet Vardır!

İSTİ?ÂRENİN EHEMMİYETİ Dağları görmek için ovalara inmek, ovaları görmek için dağlara çıkmak gerekir. Dağdaki insanın gördükleriyle, ovadaki insanın gördükleri nasıl farklıysa, toplum hayatında değişik yerlerde duranların, şahsi veya toplumsal olayları algılama ve değerlendirmeleri de o derece farklıdır. İstişâre toplantıları bu farklı algı ve değerlendirmeleri bir araya getirerek, bir [highlight]...

Veli ve Velilik

1. Veli ne demektir? Veli lügatte dost, muhib, yardımcı mânâlarına gelir. Istılahta ise, nefsiyle mücadele ederek mârifet ve ibadetlerle Hak Teâlâ’ya vâsıl olmuş, O’nun mânevî yakınlığına ermiş, dostluğunu kazanmış kimse demektir.

Kadirşinaslık

PEYGAMBERİMİZ VE KADİR?İNASLIKKadirşinaslık, insanlara kıymet verme, değerlerini bilme ve ona göre muamele etmek demektir. Peygamberimiz (asm) kadirşinas bir zâttı. O, muhataplarına o kadar kıymet veriyordu ki bütün sahâbeler “En çok beni seviyor” düşüncesini taşıyordu. O’nun yanında zenginle fakir ayrımı yapılmazdı.

İttihad-ı İslâm’ın lüzum ve ehemmiyeti

BATININ VE MÜSLÜMANLARIN BUGÜNKÜ DURUMUAzametli bahtsız bir kıt’anın, şanlı tali’siz bir devletin, değerli sahibsiz bir kavmin reçetesi; ittihad-ı İslâmdır.

İran’ın büyük şairlerinden Sadi-i ?irazî, Mevlâna Celâleddin-i Rumî’yi ziyâret etmiş ve yazdığı “Gülistan” adlı kitabını da takdim etmiş. Mevlâna kitabı okuduktan sonra, Sadi merakla “Nasıl buldunuz?” diye sormuş.

İran’ın büyük şairlerinden Sadi-i ?irazî, Mevlâna Celâleddin-i Rumî’yi ziyâret etmiş ve yazdığı “Gülistan” adlı kitabını da takdim etmiş. Mevlâna kitabı okuduktan sonra, Sadi merakla “Nasıl buldunuz?” diye sormuş.

Allah’ın isimleri

Allah’ın sıfatları olduğu gibi, isimleri de vardır. Onlara “Esma’ül Hüsnâ” yani “En güzel isimler” denilir. Bu konuda bir âyet şöyledir: “En güzel isimler (el-esmâü’l-hüsnâ) Allah’ındır.

  • 1
  • 2
  • 5

Şifrenizi mi unuttunuz?