Kadir Darıcık

Kainat Kitabının Sakinleri

Seyyid ?erîf el-Cürcânî’nin, “Farklı suretlere girebilen ve duyularla algılanamayan nurani varlıklar” (et-Taʿrîfât) olarak tarif ettiği melekler, insanlardan ve cinlerden farklı olarak nurdan yaratılan mahlûklardır.

İnsanlık tarihinde benzeri hiç görülmemiştir ki,bir topluluk bir kitaba MüslümanlarınKur’an-ı Kerim’e gösterdiği ihtimam ve hassasiyettendaha fazlasını göstermiş olsun.O kitap ki, şüphesiz Allah’ın kelamıdır ve mucizevidir.Kur’an’ın mucizevi yönleri pek çok olmakla beraber,bu yazımızda onun hıfzı, belagati vesair kelamlara olan üstünlüğü üzerindenbir tahlil yapmaya çalışacağız.

Kâinat kitabı denilen bu âlemde her bir şey, bütün eşyayı kendi yaratıcısına verir. Ve dünyada var olan her bir eser, diğer tüm varlıkların Allah’ın eseri olduğunu gösterir ve işaret eder. Keza yoktan var etmeye ve yaratılışa dair her bir fiil, yaratılış hakikatine dair bütün fiillerin kendi failinin fiilleri olduğunu ispat eder.

Kâinat Kitabını Okumak

Âlemlerin yaratıcısı ve tek sahibi olan Hz. Allah, âlemlere rahmet olan Hz. Muhammed’i (sav) insanlar ve cinlere mükemmel bir rehber olarak gönderdi. Yine Cenâb-ı Hak bu imtihan dünyasında rızasına uygun bir hayatın nasıl yaşanacağını apaçık anlatan Kur’an-ı Hakim’i peygamberi vasıtasıyla kullarına beyan etti.

Şifrenizi mi unuttunuz?