İdris TÜZÜN

Kültür ve Dilin Önemi

Zamanın İngiliz başbakanı İngiliz İmparatoruna şöyle bir soru sormuş: “Sayın haşmetmeab, İngiliz İmparatorluğu ile İngiliz donanması arasında bir tercih durumunda kalsanız, hangisini tercih edersiniz?” imparator hiç düşünmeden “Elbette İngiliz donanması demiş”. Çünkü İngiliz donanması bana yeniden İngiliz imparatorluğunu kazan­dırır. Başkan ikinci soruya geçmiş: “Peki, Britanya adası ile İngiliz d...

Yollar İçinde Doğru Yol

Dünyadaki bütün dinler, felsefeler ve ideolojiler insanlara yol göstermek için ortaya çıkmışlardır. Yol göstermek önemlidir, ama ondan daha önemlisi gösterilen yolun doğru yol olmasıdır. Bu dinlerin, felsefelerin, ideolojilerin içinde doğru yolu gösteren hangisidir?Doğru yolu bize ancak bizi yaratan Allah gösterir.

Risâle-i Nûr’da Milliyetçilik

Tarihin çeşitli dönemlerinde, değişik milletlerde duygusal milliyetçilik çoklukla görülse de milliyetçiliğin bir ideolojik yapıya bürünerek ortaya çıkışı 18. yüzyılda, Fransız İhtilali (1789) sonrasına rastlar. Milliyetçilik, modern manada ilk defa bu dönemde ortaya çıktı.

Evrim ve Bilim

Evrimle ilgili birkaç kitap okuyunca kendini nirvanaya ermiş zanneden yeni yetme ve fanatik bazı evrimciler evrimin isbat edildiğini savunsa da, Cemal Yıldırımın dediği gibi, “Evrim hala isbat edil(e)memiştir.”

Bir Müslüman Evrimci Olabilir mi?

Son zamanlarda evrimin hakikat olduğunu ve bunun İslamiyet’le çatışmadığını, evrimi kabul etmenin dini yönden hiçbir sakıncası olmadığını dillendirenler çıkmıştır. Bunlar evrim düşüncesini asıl yaparak, Kur’an’ın açık hükümlerini evrime göre tevil ederek küfürle iman arasında bir yol oluşturmaya çalışmaktadırlar.

İman ve Hased Bir Araya Gelmez

Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:“Acı sabır otunun balı ifsat etmesi, bozması gibi,hased de imanı ifsat eder, bozar.” (Deylemi)“Bir kulun kalbinde iman ve hased bir araya gelmez.” (Beyhaki, Nesei) “Fakirlik nerdeyse küfür olacaktı.Hased de neredeyse kadere galebe edecekti.”(İbn Ebi ?eybe, Beyhaki)

ADL İsminden Yansıyanlar 7

İDRİS TÜZÜN İnsan Vücudunda Sıhhat ve Denge (3) Örneğin, aynı yaşta ve aynı cinsten bir gurubun boyları ölçülecek olsa, bunların en kısa boyludan en uzun boyluya kadar bir sıraya girdiği görülür. Ancak ilginç olan nokta, bunlardan pek azının çok kısa boylu, pek azının çok uzun boylu, büyük çoğunluğunun ise orta boylu olmasıdır.”

ADL İsminden Yansıyanlar 5

İDRİS TÜZÜN İnsan Vücudunda Sıhhat ve Denge (1) İnsan vücudundaki organlarda ve organların çalışmalarında da mükemmel bir denge görülmektedir.

ADL İsminden Yansıyanlar 4

İDRİS TÜZÜN İnsan Vücudunda Simetri ve Altın Oran “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” (Tin, 4) 1. İnsan vücudunda denge ve simetri Bir ayet-i kerimede “Ey insan! İhsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? O Allah ki seni yarattı, seni düzgün ve dengeli kılıp, ölçülü bir biçim verdi. Seni istediği her hangi bir şekilde parçalardan oluşturdu”.1 buyrulmuştur.

ADL İsminden Yansıyanlar 2

İDRİS TÜZÜN “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akıl sahipleri için (Allah’ın varlığına ve birliğine dair) deliller vardır.” (Âl-i İmran, 190)

Liderde Olması Gereken Özellikler

İDRİS TÜZÜN “İnsanlar yüzlük deve katarı gibidir. İçlerinde (istediğin özel­liklere uygun) binecek bir deveyi neredeyse bulamazsın” (Buhari, Kitabu’r-Rikak, Bab, 35)

Peygamberimiz (sav) En Büyük Peygamberdir

İDRİS TÜZÜN Ülü’l-azm peygamberler bütün pey­gamber­lerin en üs­tünleridir. Onlar içinde ise en büyük peygamber, Pey­gamberimiz (sav)’dir.

  • 1
  • 2

Şifrenizi mi unuttunuz?