İbrahim Sarıtaş

Herbir İhtiyar İhtiyare

İmanıyla“Değer” Taşır Aslında bu kabristan sadece bayram arifelerinde ziyaret ettiğimiz bir mekân değil; mutat olmasa da Cuma günlerimizde, çok nadir olarak da sabah namazı sonralarında oradayız. Bizim için şehrin keşmekeşinden uzaklaşarak tefekküre kapı aralayıp, hatırdan okuduğumuz“وَ     اِلَيْهِ الْمَصيرُ” kelimesini kudret kaleminin satırlarından okuduğumuz, günah lekelerinden azade bembeyaz ...

Evladımın Yüreğindeki Kahramanlık Cevheri\” Değer”i

KahramanlıkCevheri/“Değer”i Kahramanları olan aziz bir milletiz/ümmetiz biz.Mesela,Yahudi’nin kalesinin devasa kapısının, bileklerinde küçük bir kalkana dönüştüğü cenk meydanlarının aslanı Hz. Ali kerremallahü veche (Allah yüzünü ak etsin)…Âlemlere rahmet olan Efendisine yönelen oka en hızlı şekilde başını yetiştiren Ebu Katede (ra)…“Kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi ben size ada...

Bir Mektup Bir “Değer”Ağaç De, Ama Geçiverme!

Muhterem Hocam,Son mektubunuz beni çok mes­rur etti. “İbrahim’ciğim, seninle gül kokulu, gül renkli bir se­ya­hatteyiz.” demişsin. Bilmenizi istiyorum ki bir talebenin gönlüne sürur ve neşe veren en latif hisler, hocasıyla gönül ikliminde bir ve beraber yaptığı seyahatlerde yaşanır. Bazen bir gülümseme bazen meraklı bir sualle mektepte başlayan seyahatimizde vakit ilerledikçe zaman ve mekânın da b...

Bu Sualde “Değer” Var!

Madem Kâinat Kitaptır Okuması Nice Olur? Kâinat kitabını en güzel şekilde okuyan, manalarını talim edip ders veren yegâne muallim elbette ki Peygamberimiz (asm)’dir. Çünkü “İkra!” emri ile Kur’an’ı okuması, ondan aldığı feyz ve birikimle kainat kitabını okuyandır. Mesela “Şimdi Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şübhesiz ki O, ölüleri elbette diri...

Zamanı “Değer”li Kılma Adına: Asr-ı Saadet

“Ben” merkezli bir nazarla “zaman” hakkında çeşitli nazariyeler dizildi. Oysa aranan hakikat uzakta değil, çok yakınımızdaydı. Kalbimize ve ruhumuza yaban olan yerlerden devşirilen tarif ve tanımlamalarda değildi. Saadet ile vasıflanmış zaman olan “Asr-ı Saadet”in fikren ve hayalen gezilmesi ve idrak edilmesi kâfi gelecekti.Zaman için numune-i imtisal, on dört asır önceden başlayıp kesintisiz deva...

Günlüğümden Birkaç “Değer”li Yaprak

04 Muharrem 1441, SalıBugün edebiyat derslerine ek olarak tarafıma birkaç saat de din dersi verildiğini öğreniyorum. 11. sınıfların din dersi. Müdür Bey ile konuşuyorum. “Niçin böyle oldu?” Geçici bir durummuş. Olsun bakalım. Anlaşılan bir süre 11’lere misafir öğretmen olacağım. Haydi hayırlısı!10 Muharrem 1441, Pazartesi

İnsanın “Değer”i mi Dediniz?

İlim ilim bilmektir,İlim kendin bilmektir.Sen kendini bilmezsin,Ya nice okumaktır.Hatt-ı Kur’ân ile yazılmış sahifeler üzerinde yaptığımız imanî seyahatlerde yek-pare iman der­si alırız. Bunun yanı sıra, mü­taala tadında okumalarımız­da satır aralarından birçok kazanımlarımız olur, tefekküre kapı aralamış oluruz. İşte onlardan birisi:“Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku!”

“Değer” Penceresinden Fetih

Taşır ezelden ebede insanlığa müjdeniKutlu yolun habercisi ümmetin sevgilisiHak geldi diyor Yaradan batıl zâil olacakİnna fetahna’yı dünya bir kez daha duyacak Takvimlerimizde “fetih” ile birlikte zikredilen iki şehir mevcuttur. 31 Aralık tarihini gösteren yaprakta Mekke-i Mükerreme, 29 Mayıs’ı gösterende ise İstanbul.

En “Değer”li Kelam: Kelamullah

Her neye baksa gözün bil sırr-ı Sübhân andadurHer ne işitse kulagun mağz-ı Kur’ân andadur “Okumak” fiili üzerine çok serd-i kelam eylendi.Hususen, talim terbiyenin olmazsa olmazı, denildi. Sadece satırlarda değil, “kün” emrine mazhar olmuş tüm mevcudat üzerinde icra edilmesinin ehemmiyeti dile getirildi. Sonra tüm okumaların insanla irtibatına, ferd ferd yola çıkılıp içtimai hayata nüfuz eden tesi...

Baharımıza Üç “Değer”liNazar

Bahar geldi yine…“İnsan görmek istediği yönden görürmüş.”Bakış açımızı sağlam temellere oturtup zihnî faaliyetimizi afaktan enfüse çevirerek yapa­cağımız bir idrak hazırlığı, âlem-i kebir olan dünyamızdaki nevbaharın tesirini âlem-i asgar olan bizlerin manevi kalb iklimimize taşıyacaktır elbette.

“Değer”i Katlanmış Vasıf:Kardeşlik

Kardeş…En yakınımız, can-ciğerimiz ol­ması gerekeni ifade eden kelime.Lakin Asr-ı Saadetten bize miras kalan uhuvvet gösterdi ki bu yakınlık karındaşlıkla olmuyor, gönüldaşlıkla oluyor. Birlikte yol yürümekle, hakikat yolunda ideali beraber gözlemekle oluyor.

Gençler İçin Bir “Değer”: Ölüm Tefekkürü

Kamus-ı Türki müellifi merhum şöyle buyurmuş: “Lügatler lisanın hazinesi mesabesindedir. Zira lisan, insanın ifade-i meram için bir araya getirdiği kelimelerden ibarettir…”Hususi dairede muallimlere ve ebeveynlere taalluk eden vazifelerden birisi de işte bu hazinenin kapağını aralamak, genç nesilleri kelam cevherleriyle buluşturmaktır. Zira bu buluşmalar ve kucaklaşmalar genç dimağları farklı ve g...

  • 1
  • 2
  • 4

Şifrenizi mi unuttunuz?