İbrahim Sarıtaş

Günlüğümden Birkaç “Değer”li Yaprak

04 Muharrem 1441, SalıBugün edebiyat derslerine ek olarak tarafıma birkaç saat de din dersi verildiğini öğreniyorum. 11. sınıfların din dersi. Müdür Bey ile konuşuyorum. “Niçin böyle oldu?” Geçici bir durummuş. Olsun bakalım. Anlaşılan bir süre 11’lere misafir öğretmen olacağım. Haydi hayırlısı!10 Muharrem 1441, Pazartesi

İnsanın “Değer”i mi Dediniz?

İlim ilim bilmektir,İlim kendin bilmektir.Sen kendini bilmezsin,Ya nice okumaktır.Hatt-ı Kur’ân ile yazılmış sahifeler üzerinde yaptığımız imanî seyahatlerde yek-pare iman der­si alırız. Bunun yanı sıra, mü­taala tadında okumalarımız­da satır aralarından birçok kazanımlarımız olur, tefekküre kapı aralamış oluruz. İşte onlardan birisi:“Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku!”

“Değer” Penceresinden Fetih

Taşır ezelden ebede insanlığa müjdeniKutlu yolun habercisi ümmetin sevgilisiHak geldi diyor Yaradan batıl zâil olacakİnna fetahna’yı dünya bir kez daha duyacak Takvimlerimizde “fetih” ile birlikte zikredilen iki şehir mevcuttur. 31 Aralık tarihini gösteren yaprakta Mekke-i Mükerreme, 29 Mayıs’ı gösterende ise İstanbul.

En “Değer”li Kelam: Kelamullah

Her neye baksa gözün bil sırr-ı Sübhân andadurHer ne işitse kulagun mağz-ı Kur’ân andadur “Okumak” fiili üzerine çok serd-i kelam eylendi.Hususen, talim terbiyenin olmazsa olmazı, denildi. Sadece satırlarda değil, “kün” emrine mazhar olmuş tüm mevcudat üzerinde icra edilmesinin ehemmiyeti dile getirildi. Sonra tüm okumaların insanla irtibatına, ferd ferd yola çıkılıp içtimai hayata nüfuz eden tesi...

Baharımıza Üç “Değer”liNazar

Bahar geldi yine…“İnsan görmek istediği yönden görürmüş.”Bakış açımızı sağlam temellere oturtup zihnî faaliyetimizi afaktan enfüse çevirerek yapa­cağımız bir idrak hazırlığı, âlem-i kebir olan dünyamızdaki nevbaharın tesirini âlem-i asgar olan bizlerin manevi kalb iklimimize taşıyacaktır elbette.

“Değer”i Katlanmış Vasıf:Kardeşlik

Kardeş…En yakınımız, can-ciğerimiz ol­ması gerekeni ifade eden kelime.Lakin Asr-ı Saadetten bize miras kalan uhuvvet gösterdi ki bu yakınlık karındaşlıkla olmuyor, gönüldaşlıkla oluyor. Birlikte yol yürümekle, hakikat yolunda ideali beraber gözlemekle oluyor.

Gençler İçin Bir “Değer”: Ölüm Tefekkürü

Kamus-ı Türki müellifi merhum şöyle buyurmuş: “Lügatler lisanın hazinesi mesabesindedir. Zira lisan, insanın ifade-i meram için bir araya getirdiği kelimelerden ibarettir…”Hususi dairede muallimlere ve ebeveynlere taalluk eden vazifelerden birisi de işte bu hazinenin kapağını aralamak, genç nesilleri kelam cevherleriyle buluşturmaktır. Zira bu buluşmalar ve kucaklaşmalar genç dimağları farklı ve g...

Vefatının sene-i devriyesi münasebetiyle… “Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri” demiş ecdad. Bize yadigârı olan bu kısacık sözde, aslında kişinin bir nevi hüviyeti, kimliği olan en kıymetli yanına temas etmiş.Mehmet Akif Ersoy denilince onu tanımakta, onu bilmekte hal bundan farklı değildir. En güzide eseri karşımızda şair mirası olarak durmaktadır.Öyle değil mi?

“Değer”leşen Kavram Adalet

“Göğe gelince, onu yükseltti ve mizanı (umum kâinatta adâlet ve dengeyi) koydu. Ta ki tartıda haddi aşmayın! Ve tartmayı adâletle dosdoğru yapın, hem tartıda eksiklik etmeyin!” (Rahman, 7-9)

Her Köşe taşı Bir “Değer”dir

Köşe taşı köşede yaraşır. (Atasözü) Bazen insan, Bazen eşya, Bazen hadise, Bazen bir eser… Karşımıza köşe taşı olarak çıkabilir. Evet, biliyoruz ki bir binanın yeri doldurulmaz en önemli boşluğu köşe taşına aittir.

“Değer”leri Değerlendirmeye Ne Dersiniz?

Gerek şahsi gerek içtimai hayatın damarlarında gezinen, kaynağı Kur’ân ve sünnet olan ab-ı hayattır değerler. Adalet, dostluk, dürüstlük, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, özdenetim, vatanseverlik, yardımseverlik.

“Değer”ler Derleyecek Gül’lerimiz Var!

Cemalin şulesinden âlemler gülşen olduSünnetinle iktida edenler hep necat bulduKimi Sıddık, kimi Faruk, kimisi Zinnur olduSen ?efie’l-Müznibinsin dahilek ya Resulallah..

  • 1
  • 2
  • 4

Şifrenizi mi unuttunuz?