Prof. Dr. İbrahim PİRAHMEDOĞLU

Tabiatta Cari Kanun / Kuva Meselesi: Güncel Arka Plan

PROF. DR. İBRAHİM PİRAHMEDO?LU Nokta Risalesinde geçen Kanun/Kuva/Namus meseleleri hakkında derin anlamayı hedefleyen ehemmiyetli bulduğum bir sualin cevabını okuyacaksınız. Fakat bu sualin hakkını vermek esasında beni aşmaktadır; ancak fizik ilmi açısından mevzuun vuzuha kavuşmasına vesile olacak bir arka plan sunmaya çalışacağım.

Miraç Mucizesine Dair

PROF. DR. H. İBRAHİM PİRAHMETO?LU ZAMAN ?ERİDİ SALİSE VE A?İRELERDE ÇEKİLEN RESİMLER: ZAMANIN DURDURULMASI Zaman çok esrarlı bir kavramdır; henüz ne olduğu tam açıklanamamakla birlikte bazı özellikleri keşfedilmiştir. Risale-i Nur’da birçok meselenin izahı zaman kavramı ve onun değişik özelliklerine dayandırılarak yapılmaktadır.  Daha önce Miraç mevzusunda zamanın izafi hususiyetleri göz önün...

Bıg Bang ve Doğup Büyüyen Dengeler

PROF. DR. İBRAHİM PİRAHMETO?LU Big Bang’a yaklaşımımız ne olmalı? Big Bang çok ilgi çeken/duyulan bir teoridir. Daha yerinde bir ifadeyle söylemek gerekirse bir senaryodur. Her ne kadar bu teoriyi destekleyen birçok tecrübi neticeler var ise de üzerinde tam ittifak edilen bir sistem henüz oluşmamıştır.

Dünya Mihverinin Yalpalaması: Saat-i Kübra’nın Zamanı Müteaddit Sayması

PROF. DR. İBRAHİM PİRAHMEDO?LU Dünyanın nasıl bir saat olduğu Dokuzuncu Sözde şöyle geçer: “Cenâb-ı Hakkın bir saat-i kübrâsı olan şu âlem-i dünyanın saniyesi hükmünde olan gece ve gündüz deveranı ve dakikaları sayan seneler ve saatleri sayan…”  Dünyanın harekâtı, Yaratıcı’nın mizan, intizam ve kudretinin şahane tezahürünün yanında,  zi-şuur sakinler için yıl boyunca çok değişik gökyüzü manz...

Eğitimde zihniyet inkılâbı şart

“Eğitim Meselesi: Harvard Üniversitesi Profesörlerinden Eric Mazur’un Tespitleri” Prof. Dr. İbrahim Pirahmetoğlu Türkiye’nin önündeki engeller birer birer kalkmaktadır lakin eğitim hala en büyük engeldir; gençlerimiz hatta çocuklarımızın başında Demokles’in kılıcı gibi durmaktadır. 

Aşure

7 ?EY ?u 7 şeyi yapan öldükten sonra da devamlı sevap kazanır:1. İlmî eser yazan2. Çeşme yapan

Hz. Mevlâna’nın KedisiMevlâna Hazretleri’nin çok sevdiği kedisi 17 Aralık 1273’te “?eb-i Arus’un (düğün gecesi) ardından Hz. Pir’in mezarının başından 7 gün boyunca hiç ayrılmamış.

Aşure

Gerçek kardeşlikBir kimse Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleri’ne “Bu zamanda hakîkî kardeşlikler azaldı. Nerde o Allah için olan kardeşlikler, eski dostluklar?” demişti.

Aşure

KUR’ÂN-I KERİM’İN BELÂGATİ Nazmındaki cezâlet ve sağlamlık.Mânâsındaki belâgat ve kuvvet.Üslubundaki eşsiz güzellikLafzındaki mükemmel fesâhat.Beyan ve ifadesindeki üstünlük ve sağlamlık.

Aşure

NAMAZ E?İTİMİ ESNASINDA YAPILMAMASI GEREKENLERÇocuğun vazgeçmesi zor zevkleri ile namazı karşı karşıya getirmeyiniz.Çocuğu ikiyüzlülüğe itecek zorluklar çıkarmayınız.Çocuğun yaşı ve birikimine uygun olmayan bilgiyi ve uygulamayı ondan istemeyiniz.

Aşure

İYİLİKTE BULUNMANIN FAYDALARI                          İyilik yapan kişi: Kendini daha iyi, mutlu, huzurlu hisseder  Genç ve güzel görünür         Kaliteli yaşlılık yaşar Daha az kavga eder, tartışır.     

Aşure

Ayna ve toprak Toprak aynaya dedi ki: “İmreniyorum sana! Çünkü kim sana baksa kendini görür, bana bakanlarsa sadece beni görür!” Ayna toprağa cevap verdi: “Ey kara toprak! Ne beyhude bir dertle dertlenmişsin! Bilmiyor musun? Ben bana bakanların bugününü gösteririm. Hâlbuki sen, sana bakanların yarınından haber verirsin!” Bu cevap toprağın hoşuna gitse de tekrar dedi: “Belli ki içimi rahatlatmak iç...

Şifrenizi mi unuttunuz?