Ibrahim KARADENIZ

Neydi Âdem’in sinesindeki sır?

Allah, kâinat ve zemini çeşitli safhalardan geçirdikten sonra nefis taşıyan bir kul yaratmak istedi. Kâinat muhteşem bir sergi ve seyrangâhtı. Onda, cennetin lezzet ve manzaralarının küçük mikyaslarını derc etmişti.

Dünyadan inciler

Hatırlarsınız; okulda bize dünyanın 23 derece 27 dakika eğik durduğu ve şeklinin de yuvarlak olmayıp az “yamuk” olduğu öğretilmişti. ( Latiftir ki 23 rakamı Kur’ân’ın nüzul müddetine 27 de vahyin ilk başalangıç tarihi olan Kadir Gecesine tevafuk etmektedir!)

İslâm Harfleri

Harflerimiz “Arab harfi” değil, “İslâm harfleridir”. Çünki bütün Müslümanların müşterek malıdır!..

Tevâfukatın böylesi

?u misâfirhânenin şuurlu akıllı seyircisi insanoğludur. Fakat bu dünyaya câhil ve eğitilmek için geldiğinden her şeyianlama süreci hemen doğduğunda paket program gibi kalbine yerleştirilmiyor.

İlk netice: İnsan:1 İblis:0

Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de bir takım ibretli hâdiseleri zikrettikten sonra, şöyle nida eder “Sizler akıl etmez misiniz?”, “Sizler düşünmez misiniz?” Hâdiselerin iç yüzlerini anlamaya davet eden bu çağrılar, bize Allah (cc)’ın Hakîm ismini nazar verir.

İlk Netice: İnsan: 1 İblis: 0

Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de bir takım ibretli hâdiseleri zikrettikten sonra, şöyle nida eder “Sizler akıl etmez misiniz?”, “Sizler düşünmez misiniz?” Hâdiselerin iç yüzlerini anlamaya davet eden bu çağrılar, bize Allah (cc)’ın Hakîm ismini nazar verir.

Tevâfukatın böylesi

?u misâfirhânenin şuurlu akıllı seyircisi insanoğludur. Fakat bu dünyaya câhil ve eğitilmek için geldiğinden her şeyi anlama süreci hemen doğduğunda paket program gibi kalbine yerleştirilmiyor. Belki kendisine lâzım olan bilgileri son nefesine kadar devam eden bir ta’lim ve terbiyenin neticesinde elde ediyor.

“Duânız olmasa Rabbim size ne diye ehemmiyet versin?”

İtibar, değer, kıymet ve ehemmiyet gibi manaların iki farklı yönü bulunmaktadır. Biri dünyevî cihetidir ki, memur, amir, işçi, patron, doktor, mühendis ve benzeri mevkilere bakar. Diğeri âhiret cihetidir ki “Daru’l-Celal”den “Cennetü’l-Adn”e kadar makamları içermektedir. Gelin, isterseniz konuyu, bütün mü’minlerin hayatında belirleyici bir ölçü hükmündeki Kur’ân’ın zaviyesinden değerle...

İhlasa Erdirilmiş Kullar

Sâd Sûresi’nin sonlarında Allah (cc)’ın meleklere ve İblis’e eşref-i mahlûkat olarak yarattığı Hz. Âdem (as)’a secde etme emri ve gelişen hadiseler anlatılır.

Her Davet Yenilik İster

Çok özen gösterdiğimiz bir hâl vardır: Davete icabet etmek. Ziyaretimizle gönlünü alacağımız kişi ya dostumuzdur, ya akrabamızdır ya da hiç kıramayacağımız bir büyüğümüzdür. Hatırları kırılmasın diye bin bir türlü gayret sarf ederiz. Elden geldiğince de ziyaretin adabına ve usulüne muvafık hareket etmeye, en sevdiğimiz kıyafetle gitmeye çalışırız.

Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!

Kurban, ‘tevhid’in amelî (pratik) hayata akseden kuvvetli bir tezahürü. “Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!” mealindeki hitap hem tevhidi, hem ibadeti hem de tevhid ve ibadetin ön şartı olan fedakârlığı ders vermekte.

Şifrenizi mi unuttunuz?