Hüsnü ÇELİK

Kusurunu Görmemek O Kusurdan Daha Büyük Bir Kusurdur

HÜSNÜ ÇELİK Cenab-ı Hakk’ın güzel isimlerinden birisi de “et-Tevvab”dır. Allah’ın bu ismi, ayetlerde ve hadislerde çokça geçmektedir. Bu ism-i celilin muktezasınca tövbeleri çokça kabul eden Allah, emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak için günahlarından pişman olan kullarına, merhamet ve lütuf ile muamele eder. Bu kulların yaptıkları iyilikleri kabul eder. Bununla beraber samimi tövbe edenle...

Tarikat ve Tarikattan Maksat Nedir?

HÜSNÜ ÇELİK Lügatte, “gidilecek yol, izlenecek usul, hal ve gidiş” anlamındaki tarikat, ıstılah olarak “Allah’a ulaşmak isteyenlere mahsus âdet, hal ve davranış” demektir. 1 Diğer bir ifadeyle; Allah’a ulaşmak maksadıyla tutulan yol; bir mürşide bağlanıp belli şartlara uyarak ahlâkını güzelleştirmeyi, kötülüklerden arınmayı, tevhidin hakikatine varmayı ve Allah’a ulaşmayı amaç edinen tasavvuf yolu...

Şifrenizi mi unuttunuz?