Hüseyin ASLAN

İslâm Dünyası

İslâm dünyasının “zeki evladı” meşrû idâreye kavuşabilecek mi? Mübârek rejiminin sona ermesinde küresel aktörlerin nasıl etkili olduğunu ve sözde Mısır halkının tercihlerini önemsediklerini söyleseler de gerçekte nelerin peşinde oldukları herkesin malumu.

İslâm Dünyası

“Bu sayımızla birlikte yayınlamaya başladığımız “İslâm Dünyası” köşemizde hem İslâm dünyasının güncel meselelerine hem de tarihi ve kültürel tahlilleri paylaşacağımız mevzulara yer vereceğiz. Öncelikle, İslâm dünyası mefhumunu ve bu tanımlamanın tarihi gelişimini ele alıyoruz. Bu meyanda, Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun aşağıdaki tahlilini nazarlarınıza sunuyoruz. Bu sahada gerçekten orijinal bir ya...

İslâm dünyasının ‘ittihad’ına giden yol ve İDSB

Soğuk Savaş sonrasında Balkan ülkeleri ve Orta Asya Cumhuriyetleri’nin bağımsızlıklarını kazanmalarıyla ‘coğrafi bir genişlik’ kazanan İslâm dünyası mefhumu, gayr-ı müslim dünyaya yoğun göçlerin yaşanması neticesinde de ‘demografik bir derinlik’ kazandı.

Priştina ve Üsküp İzlenimleri

Kasım ayının 20’sinde dünyanın en genç devletine ve evlâd-ı Fâtihân diyarı, Murat Hüdâvendigâr yâdigârı Kosova’ya gittik. Başkent Priştina’da muhtelif ülkelerden elliyi aşkın gönüllü teşekkül temsilcisi ile İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB)’nin sekizinci konsey (yönetim kurulu) toplantısını gerçekleştirdik.

Vizesiz bir uçuşla Golan Tepeleri Forumu’na katılmak üzere ?am’dayız. Hz. Yahyâ (as), Hz. Zekeriya (as) gibi nebîlere, Hz. Hüseyin (ra), Hz. Bilal-i Habeşî (ra), Hz. Muaviye (ra), Hz. Ebû Hureyre (ra) gibi onbinlerce sahabenin, Muhyiddin-i Arabî (ra), Mevlânâ Halid-i Bağdadî (ra) gibi binlerce asfiyânın, müceddid ve Selahaddin Eyyûbî gibi binlerce yiğidin meskeni olmuş mübârek ?am Beldesi veya bil...

Amerikan Müslümanları

11 Eylül’den sonra 500 bin Müslümanın FBI tarafından sorgulandığı ABD’de, Müslümanlar, Bush döneminde yaşanan cinnet halinden kurtulduklarına şükrediyorlar. Obama yönetimiyle birlikte gelen rahatlama bir süredir sümenaltı edilen problemlerin de yeniden masaya yatırılmasına sebep olmuş durumda.

Muhteşem Vuslat

Risâle-i Nur tarihindeki önemli buluşmalardan birisi belki de birincisi Bedîüzzaman Hazretleri ile Ahmed Husrev Efendi arasında Barla’da gerçekleşmiştir. Bu vuslatın ihtişamı, bugünden geçmişe bakıldığında çok daha iyi anlaşılmaktadır.  Zira tarih, bu vuslatın bereketiyle, milyonlarca mü’minin imanlarını kurtaracak hidâyet derslerini aldıklarına şahit olmuştur. Çünkü bu vuslat, Asrın İmamı ol...

Ey sevgili üstâdım! Ey kıymettâr hocam! …

“Ey sevgili üstâdım! Ey kıymettâr hocam!Ey senelerden beri aradığım muhterem mürşidim!Ey aziz dellâl-ı Kur’ân!” Husrev Efendi, her köşesinde Kur’ân sesi yankılanan evlerin, gönülleri Kur’ân nûruyla aydınlanmış sâkinlerinin evlâdı olarak dünyaya geldi. Ellerin Kur’ân yazmaktan, dillerin Kur’ân tilâvetinden men edileceği karanlık senelerin arifesinde Kur’ân’a tarihte benzerine az rastlanılacak tarzd...

Nûr Hizmeti’nin İntişârı ve Ahmed Husrev Altınbaşak

HUSREV EFENDİ KİMDİR? Ahmed Husrev Efendi, h.1315/ m.1899 senesinde Isparta’nın Senirce Köyü’nde dünyaya geldi. Babası, Osmanlı Devleti’nin son dönem Isparta vâlilerinden Hacı Edhem Beyin torunu Mehmed Bey olup, annesi Ayşe Hanımefendi idi.

En yeni ve en tehlikeli kötülük: İslamofobya

Eylül’ün hemen ardından The Guardian’da yayınlanan makalesinde Madeleine Bunting, Batı için yeni anti-semitizm’in İslam Fobisi (Islamophobia) olduğunu yazmıştı.

Medine… Hatemül Enbiyâ Aleyhissalatü Vesselam’ın şehri Medîne… Medeni milletlere imam yetiştiren Medîne… Efendimize kucak açıp, önce hicretin, sonra cihadın, sonra da hayatın merkezi olan Medîne…

Tesettür, medeniyettir!

Tesettürün şekli ve kime, nasıl olması gerektiğinin sınırları gayet net çizgilerle çizilmiş. Kendimizi Kur’ân’ın ve Sünnetin mihengine vurmamız gerekiyor. Ölçümüz Kur’ân ve Sünnettir! Ve bu ölçü kıyamete kadar değişmez, değiştirilemez!

Şifrenizi mi unuttunuz?