Hifa Özdemir

Zaman ve Asr Suresi

Zamanın, maddenin mekânda akıp gitmesiyle meydana geldiğini anlıyoruz. Zaman, eşya binasının tuğlası olan, en küçük yapı birimi zerrelerin tahavvülü, hal değiştirmesidir. Zaman hareketin bir rengidir....[Devamını Oku]

Ahirete İman ve Ahlak

İslamiyet iman, ibadet ve ahlak esasları üzerine tesis edilmiştir. Peygamber Efendimizin (asm) üstün ahlakı tüm Müslümanlar için en önemli rehberdir. Peygamber Efendimizde (asm) bulunan yüce ahlakın h...[Devamını Oku]

Ehl-i Sünnet Ve’l-Cemaat

İslamiyet’in ilk yıllarında Peygamber Efendimizin (sav) yaptığı sohbetlerin bereketiyle ümmetin fertlerinin akideleri pak ve nezihdi. Şüphe duydukları meseleleri Resulullah Efendimize (sav), daha sonr...[Devamını Oku]

Lisanımız ve Mef humlar

Sizce bir dili öğrenmek için neler gereklidir?Sadece dilbilgisi ve söz dağarcığını genişletmek yeterli midir?Aynı zamanda o lisanın kültürünü, tarihini, mefhumlarını da bilmek gerekmez mi? Peki biz an...[Devamını Oku]

Eğitim ve Öğretime Dair Kur’an-ı Kerim’den 4 Metod

Bir amaca ulaşmak için izlenen ve tutulan yol, yöntem ve tarza usul, metot denir. Eğitimde usul ise; amacı en kısa ve en verimli şekilde gerçekleştirmenin yoludur.

Kader, Dua ve Tevekkül

Efendim, bilindiği üzere kader meselesi, iman ve teslimiyetin nihayet hududunda bir kavramdır. Bu yazıda esas kastımız, imanın şartlarından olan kader meselesini enine-boyuna incelemek değildir. Bir n...[Devamını Oku]

Önden Gönderdiklerimiz ve Eserlerimiz

Cenab-ı Hak, Yasin Suresi 12. ayet-i kerimede mealen şöyle buyurmaktadır: “Şüphe yok ki, ölüleri ancak biz diriltiriz! Hem önceden işledikleri (amelleri)ni ve (geride bıraktıkları) eserlerini yazarız....[Devamını Oku]

Mirac-ı Nebevi

İsra ve Miraç hadisesi Peygamber Efendimizin (asm) en büyük mucizelerinden birisidir. İsra, Efendimizin (asm) Mescid-i Haram’dan, Mescid-i Aksa’ya yaptığı gece yolculuğudur. Miraç ise, Mescid-i Aksa’d...[Devamını Oku]

Celal ve Cemal Sıfatının Tecellileri

İnsan, Celal-Cemal karşısında havf-reca (korku-ümit) arasında olmalıdır ki, ümit ile doğru yollara gitsin, korku ile eğri yollara gitmesin. Bu muazzam Celal karşısında “Sübhanallah” diyerek tesbih ets...[Devamını Oku]

Rızık ve Şükür

Yokluktan varlık âlemine çıkarılıp hayat verilmesi en büyük rızıktır bize. Eşref-i mahlûkat olan insan olarak yaratılmamız rızıktır bize. En büyük insanlık olan İslamiyet’le şereflendirip, imanın tadı...[Devamını Oku]

Aşk-ı Beka

İnsanın fıtratında, yaratılışında gayet şiddetli bir beka aşkı, ebediyet arzusu vardır. Hayata baktığımızda devamlı bir bağlanma ve ayrılma zincirinden teşekkül ettiğini görürüz. Bütün bu süreçlerde y...[Devamını Oku]

Çocuk Eğitiminde Nebevi Usuller

Nebevi terbiyede, yedi yaşına giren çocuklara namaz kılmayı öğretmeli ve namaza başlatmalıdır. 10 yaşına kadar tedrici bir alıştırma dönemi vardır. Aynı zamanda en geç 10 yaşından itibaren çocukların ...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,