Hatice Kübra Oysal

Müteşekkir Bir Kul Olmak

“Müteşekkir” kelimesi Arapça kökenli olup “teşekkür eden, iyilik bilen, teşekkür etme durumunda olan” anlamlarına gelmektedir.İslam ahlakı ve sünnet-i seniyenin bir düsturu olarak, bize iyilik ve ihsanda bulunan birine karşı iyilikle mukabele etmek ve o insana güzel davranışından dolayı teşekkür etmek gerekir. Teşekkür bir bakıma, bize yapılan iyiliğin idraki içinde olduğumuzu karşı tarafa gösterm...

Hikmete Râm Olmak

“… Fakat olur ki, bir şeyden hoşlanmazsınız ama, o sizin için hayırlıdır.Ve olur ki, bir şeyi (de) seversiniz, halbuki o sizin için bir şerdir.Allah ise (sizin için hayır olanı) bilir de siz bilmezsiniz.” (Bakara, 216) Hikmete râm olmak…Bu hakikate, Mehmet Akif Ersoy’un “Safahat” adlı eserinde yazmış olduğu şu meşhur beytinden aşinayızdır: “Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol / Yol varsa bu...

İnsan ve Muhabbet

“Habib” kelimesi Arapça kökenli olup “sevgili, dost” anlamlarına gelmektedir. Kelimenin köküne baktığımızda ise “hubb” yani sevme, muhabbet, ahbaplık etme, dost olma anlamları ile de eş anlamlıdır. Kur’an-ı Kerim’de, Peygamberimiz (asm) için doğrudan “Habib” kelimesi kullanılmamıştır.

Şifrenizi mi unuttunuz?