Hasan Hüseyin YILDIRIM

Yeni Nesillerde Merakı Nasıl Oluşturabiliriz?

Akla kapı açmak ve iradeyi elden almamaktan söz eder, Bediüzzaman Hazretleri. Bu ifadeye destek olarak “merak ilmin hocası” ve “ ihtiyaç terakkinin üstadıdır” der. Çok doğru ve yerinde bir söz… Merakınız yoksa bir şey öğrenemezsiniz. Öğrendiklerimize dikkat edelim: Hemen hepsi bir meraktan sonra elde edilen bilgi ve beceriler değil midir?

Değer Olarak Gençlerimiz Ve Eğitimi

HASAN HÜSEYİN YILDIRIM Gençliğin Nedir? Gençlik, büluğa erme neticesinde, biyolojik ve psikolojik bakımdan çocukluğun sonu ile toplum hayatında MESULİYET sorumluluk alma dönemi olan 12-25 arasında kalan yaş gurubudur.[1] Genç, bedeni canlı, ruhu diri; gönlü paylaşıma açık, hayattan beklentisi yüksek insan demektir. Ergenlik dönemini aşmış yetişkinlik dönemine doğru seyredendir. Gençlik, hayat yolc...

Yeni Nesillerde Merakı Nasıl Oluşturabiliriz?

E?İTİMCİ: HASAN HÜSEYİN YILDIRIM Bugün eğitim dünyamızda, “merak ilmin hocası ve ihtiyaç terakkinin üstadı” hakikati maalesef henüz anlaşılamadığından, dehalar uyanmamakta, mucitler  ve düşünceler de kendini gösterememektedir. Teknolojide ve metodolojide, hatta Batıya ve dışarıya olan bağımlılıktan, terör problemine kadar büyük problemlerin çözümünde yetkililerin genellikle acz içinde kalmala...

Şifrenizi mi unuttunuz?