Halil Özel

Kavak Ağaçlarına Ağlayan Adam

Bu, evvel zaman içinde yaşanmış gerçek bir hadisenin tahkiye edilmesidir (eğer bu anlatıya bir hikâye denilebilirse). Anlatılan bir hadisenin gerçekten yaşanıp yaşanmadığı, evvel zaman denilen o ulu çınarın bir dalında, anlatılan sahneye ait bir yaprağın aynıyla mevcut olup olmadığı gibi sorular hakikat ehlinin zihinlerini işgal eder ve tüm bunlar haklı birer endişedir.

İslam Medeniyetinde İlme Verilen Önem

HALİL ÖZEL  ‘Rabbim! İlmimi artır, de.’[1] Medeniyetlerin teşekkülünde rol oynayan pek çok etkenden biri ve hatta en önemlisi de dinlerdir. Nasıl ki Batı medeniyetinin temelinde Hıristiyanlık, Çin medeniyetinin temelinde[2] Taoizm, Konfüçyanizm, Budizm ve diğer uzak doğu dinleri, hatta antik Yunan medeniyetinin köklerinde pagan (putperest) inancı ve kültürü varsa, İslam medeniyeti de temel ka...

Şifrenizi mi unuttunuz?