Halil Katmerlikaya

İlk Harfi Doğru Öğrenmek

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde, “Biz neden bu ha­le geldik?” sorusuna büyük mü­tefekkirimiz, “Heyecanımı­zı kaybettik” demiş. Hani Yah­ya Efendi, Kanuni’nin, bu devlet ne zaman yıkılır, sorusuna nükteli ve mana dolu iki kelime olan “Neme lazım” demiş.

Günümüzde şehitliğin çok geniş anlamda hatta gerçek anlamı dışında bile kullanıldığına şahit oluyoruz. ?ahadet kelimesi şahitlik, şehit ise şahit anlamına gelir. O zaman şahit olunan şey nedir? İnsan neye şahit olur ya da olmalıdır? İnsanın şahit olduğu en büyük gerçek nedir? Gibi pek çok soru akla gelmektedir.

Adalet mi Müsavat mı?

Ferdiyet ve beka sırrıyla bir zerre bir zerreye, bir alem bir aleme, bir an bir ana, bir hal bir hale, bir insan bir insana, bir meslek başka bir mesleğe, bir mekân başka bir mekâna, benzemez ve mutlak manada eşit olamaz. Her bir an, her bir zerre, her bir insan, her bir meslek, her bir mekân Adil isminin tecellisi olarak kıymetli ve saygıdeğerdir.

Hayat Okulu

Hayatın kendisi bir okul değil midir? Bilginin kalıcılığı ve değeri, yaşanılarak öğrenilmesi ve hayata katkı sunabilmesidir. Atalarımız ‘Bir musibet bin nasihatten evladır’ derken; yaşayarak elde edilen bilginin kalıcı ve etkili olduğuna da işaret etmiş olsalar gerektir.

Dost Olmak mı, Dost Bulmak mı?

Durum: Günümüzde herkes sa­mimi dost bulamamaktan şi­kâyet eder.Hakikat: Samimi bir dosta herkes muhtaçtır.Tespit: Samimi bir dosta mil­yar­ları dökecek nice insanlar var.Hüküm: Parayla mevki ile, makamla, rütbeyle her şey satın alınabilir, fakat samimi bir dost ve dostluk asla alınamaz.

Memleketimin Çiğdemleri

Yarıyıl tatilinde sıla-yı rahim için memleketime gittiğimde kır­­lar­da açan çiğdemleri gör­düm. Kış sonu kar yığınları ya­­nında açan çiğdemleri top­la­dı­­­ğı­­mız çocukluk günlerimi ha­tır­­­la­dım. Baba ocağının hemen ya­­nındaki okul bahçesindeki çiğ­dem­leri toplamaya koyuldum.

Allah’ın Rahmet Esintilerine Yönelin!

Ömrünüz boyunca hayırlarda bu­lunun. Allah’ın rahmet esinti­lerine yönelin! Çünkü Allah’ın rahmet esintileri vardır ve kullarından dilediğine isabet ettirir. Allah’tan kusurlarınızı örtmesini ve sizleri korkularımızdan emin kılmasını isteyin.1

Şifrenizi mi unuttunuz?