Hâlenur SERHAD

HALENUR SERHAD Muhakkak ki ölüm haktır. Ve ahiret yurduna gitmenin tek yolu o köprüden yani ölümden geçer. Mademki “Bu fani dünyadan çıkacaksın. Öyle ise aziz olarak çıkmaya çalış. Vücudunu mucidine feda et. Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.”1

HALENUR SERHAD Rahman ve Rahim sıfatları Cenab-ı Hak’kın sonsuz şefkatini, rahmetini ve onlardan tecelli eden ihsanlarını ifade eden ve her hayrın başı olan besmelede de defalarca zikredilen iki kutsi sıfatıdır.

Rahmet ve Mağfiret Ayları

HÂLENUR SERHAD Ey günahı çok olan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah, günahların hepsini affeder. O sonsuz mağfiret ve nihayetsiz merhamet sahibidir.

Namazın Çekirdekleri

HÂLENUR SERHAD Cenab-ı Hakk’ın ezeli ve ebedi sıfatları, Celali ve Cemali olmak üzere iki tür tecelliye sahiptir. Aslında bunlara kemali sıfatları da eklemek mümkündür. Kebir, Mütekebbir, Azim, Cebbar, Kahhar, Kadir, Kaviyy gibi heybet, azamet ve kahrı işmam eder tarzdaki isimler Celali’dir.

Şifrenizi mi unuttunuz?