Fâtıma Nur YILMAZ

RİSALE-İ NURLAR HAKKINDA NE DEDİLER

Risale-i Nur’dan istifade eden yüzlerce alim içerisinden, Bediüzzaman Hazretleri hakkında çokça makale ve yazı kaleme almış Dr. Semir Receb Muhammed*’in Üstadımız ve Risaleler hakkındaki görüşlerini sizlere arz ediyoruz.

Dinlenmeye Zamanımız Yok!

FUAT SEZGİN Bundan 20-25 sene evvel Kuveyt Üniversitesi’nde bir konferans vermiştim. O zaman kitabımın 6. cildi çıkmıştı. Bir genç kalktı bana dedi ki: “Siz bu zor kitabı yazıyorsunuz, bize neler tavsiye ediyorsunuz?” Ben de ona Arapça dedim ki: “Gerçek bir züht. Yani dünyanın nimetlerinden feragat edebilmek!

Bir şehid ailesinin hikâyesi: Zalimler için yaşasın cehennem!

    Ebû Hureyre (ra)’dan rivâyetle Resûlullah (asm) buyurdu ki: “?ehidin duyduğu ölüm acısı herhangi birinizin duyduğu çimdik acısı kadardır.” (Tirmizî, 1326) Hani bir de Nemrut, İbrahim (as)’ı da ateşe atmıştı da, ateş de onun hakkında gül gülistan olmuştu. “Demek hayatlarını Allah’a adayanların bir mükafatı da bu olsa gerek” dedim. Bende ferahladım…

Şifrenizi mi unuttunuz?