Fatih KIRAR

Tebliğ, nefis ve vicdana müessir olmalıdır!

Tebliğ; akıl, vicdan ve hissiyata tesir edebilecek durumda olmalı. Evet, yapılan tebliğ aklı ikna etmekle beraber vicdanı da tatmin etmelidir. Kalbe gıda olup onun alacağı kudsî lezzetleri vermekle be...[Devamını Oku]

Şerlerin mayası yokluktur

اًقوُهَز َناَك َلِطاَبْلا َّنِإ ُلِطاَبْلا َقَهَزَو ُّقَْلا ءاَج ْلُقَو”(Habibim Yâ Muhammed!) Yine de ki ‘Hak geldi, bâtıl zâil oldu! Şübhe-siz ki bâtıl, yok olmaya mahkûmdur.”...[Devamını Oku]

Şerlerin mayası yokluktur

اًقوُهَز َناَك َلِطاَبْلا َّنِإ ُلِطاَبْلا َقَهَزَو ُّقَْلا ءاَج ْلُقَو” (Habibim Yâ Muhammed!) Yine de ki ‘Hak geldi, bâtıl zâil oldu! Şübhe-siz ki bâtıl, yok olmaya mahkûmdur.”...[Devamını Oku]

Şerlerin mayası yokluktur

اًقوُهَز َناَك َلِطاَبْلا َّنِإ ُلِطاَبْلا َقَهَزَو ُّقَْلا ءاَج ْلُقَو” (Habibim Yâ Muhammed!) Yine de ki ‘Hak geldi, bâtıl zâil oldu! Şübhe-siz ki bâtıl, yok olmaya mahkûmdur.”...[Devamını Oku]

O seni görüyor ya!

İşârâtü’l-İ’caz’da beyan edildiği gibi namaz, bütün mahlûkatın ibâdetlerini içinde toplayan, kul ile Allah arasında yüksek bir irtibat ve yüce bir münâsebetten ibâret olan nezih ve hoş bir ibâdettir.

Allah’tan başka ilah yoktur

Allah lafzı, bütün esma-yı İlahiye ile kemâl sıfatları içinde bulundurduğundan dolayı, “Lâ ilâhe illallah” Allah’tan başka ilah olmadığını ifade ettiği gibi lâ hâlika illallah (Allah’tan başka yaratıc...[Devamını Oku]

Kulluğumuzla özgürüz

Cenâb-ı Hakk insanı, her türlü yeteneği kendinde toplayıcı bir varlık olarak yaratmıştır.  O istidadlarla her türlü hayır ve hasenatı yaparak, dünyada en yüce kemalâta ve âhirette de bütün nimetlere v...[Devamını Oku]

Ehl-i Fetretin Akıbeti

Fetret, vahiy ve semavi hükümlerin sükûn ve duraklama zamanı olduğu için, iki peygamber-i zîşan devirleri arasındaki zamana denir. Hatta yürürlükte olan bir dinin hükümleri kendilerine ulaşıp hakkıyla...[Devamını Oku]

Irkçılığın Zararları

Câhiliye denilen müşriklere ve kâfirlere ait ırkçılık, birbirine dayanıp yardım eden gaflet, dalâlet, riyakârlık ve zulümden yoğrularak oluşturulmuş bir macundur. Bunun için milliyetçiler, milliyeti i...[Devamını Oku]

Müsbet ve Menfi Milliyetçilik

İslamiyet kendinden önceki cahiliye denilen şirk ve küfür dönemine ait ırkçılığı kökünden kesip atmıştır. Hadîs-i Şerif “Birbirinizi tanımanız ve sosyal hayata ait olan ilişkilerinizi bilmeniz için si...[Devamını Oku]

Rabbü’l Âlemîn

Evet, insan bir askerdir. Askerlik vazifesi başka, hükûmetin vazifesi başkadır. Askerlik vazifesi talim (eğitim), cihad gibi dini ve vatanı koruyacak işlerdir. Hükûmetin vazifesi ise, askerin erzakını...[Devamını Oku]

Lisan-ı Hâl İle Nasihat

Lisan-I Hâl Ile Nasihat Şuna da dikkat etmek îcab ediyor ki, “Yapmadığınızı niçin söylüyorsunuz?” demek, “Söylediğiniz şeyleri yapınız!” demektir. Yoksa “Yapmadığınız bir ibâdeti başkasına söylemeyini...[Devamını Oku]

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,