Enver NUGAY

Dünyanın İç Yüzü / Dünyanın Üç Yüzü!

ENVER NUGAY Nerede olduğunu bilmeyen bir insanın ne yapacağını bilmesi de mümkün değildir. Mesela bulunduğunuz yer uçsuz bucaksız bir çöl ise orada tarım ile uğraşmak mantıklı değildir. Onun için bulunduğunuz yerin bir çöl olduğunu ve orada tarım yapılamayacağını bilmeniz gerekir. Bir yerden başka bir yere giderken geçici bir süreliğine konaklamakta olduğunuz otelde ise, bir ömür geçiremezsiniz. A...

Tohumun Vazifesi, Yazılana Sadakattir

ENVER NUGAY Cenab-ı Hak, yaratmış olduğu bir ağacın tohumuna o ağaca dair tüm programı yazar diğer bir tabirle kodlar. O tohum, kendi içine İlahî irade ve kalem ile yazılmış olan o programa büyük bir sadakat göstererek her türlü zorluk ve meşakkat ortamında bile (karanlık ve çok da uygun olmayan toprak şartları, bazen taş ve kaya gibi bir yer, iklim) neşv ü nema bulup yeşermek için say ü gayret gö...

Birinci Söz’den 4 Cümle

ENVER NUGAY 1) Bismillah her hayrın başıdır. Bismillah lafzının, her hayrın başı olması meselesinde bir kaç vecih vardır: 1- Kur’an okumaktan tutun, abdest alma­ya; duaya başlamadan tutun, cihada çık­maya; bir ilmi tahsil etmekten tutun, sa­daka vermeye kadar her hayırlı işe ‘besmele’ ile başlanır. ‘Besmele’ âdeta bu hayırların ta­cıdır ve bereketidir. Hatta ‘besmele’ sa­de­ce ha­yır­ların başı de...

Her Bilgi Islah Etmez!

ENVER NUGAY Yaşadığımız asır, bilginin insan hayatına çok hızlı ve kolay bir şekilde girdiği bir asırdır. Hatta insanın bir bilgi bombardımanına maruz kaldığını bile söyleyebiliriz. Bu kadar yoğun bir bilgi trafiğine rağmen, insanların hala cahil, hala görgüsüz ve kendini bilmez oluşları da şayan-ı hayrettir.

Âlimin Alameti Asrını Anlamaktır…

ENVER NUGAY “Alim kişi, yaşadığı asrı tanıyandır” ifadesine tam mazhar olan Bediüzzaman Hazretleri (ra), bu asrın, insanların akıl­larını karıştıran, ruhlarını ifsat eden ve insanı inkar akım­ları karşısında bir başına ve çaresiz bıra­kan taarruz ve saldırılarına karşı iman ha­kikatlerinin feyizli dersleri vasıtasıyla, bir cemaatin şahs-ı manevisine intisap ederek, feraiz-i ilahiyeye imtisal ve ne...

İlk Harf Önemlidir

ENVER NUGAY Allah, birdir. “Elif “de bir (1) rakamı gi­bidir. Allah kelimesi “Elif” ile başlar. Kur’an-ı Kerim’in ilk nazil olan ve “İkra” ile başlayan ayeti gibi, ilk sure olan Fatiha Suresi de “Elif” ile başlıyor.

Tevafuk, Rabbanî Bir Dildir…

ENVER NUGAY “Akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde, elbette burhan-ı akliyeye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur’an hükmedecek” Bediüzzaman Said Nursi (Rh.A) Bu kâinata dikkatle bakan her bir insan görür ki; kâinattaki her bir işte ve işleyişte pek muhteşem bir ahenk, göz kamaştırıcı bir hüsün, harika bir isabet ve fevkalade bir tevafuk vardır.

Osmanlıca Yazı Dilinin Zihin Gelişimine Faydaları

ZİHİN MENTÖRÜ: ENVER NUGAY Elif, Lâm, Mîm… Son dinini, son peygamberiyle so­nun­cu Kitabıyla gönderip, O’na harflerle başlayan Rabbin adıyla… Yazının insan hayatına girişi ile birbirinden farklı yaklaşım ve öyküler olduğunu bili­yoruz. Bu belirsizlikle meşgul olmak yeri­ne konuştuğumuz dilin ve elimizdeki harf­lerin ifade ettiği anlam ve değeri anla­maya çalışmak tahmin ediyorum daha fay­dalı olac...

Şifrenizi mi unuttunuz?