Enes ÇALIK

İnanmayanın Kör Gözüne Parmak

Hayat, en büyük gerçeklik ve her şeyi görünür kılan harika bir aynadır. Diğer her şey adeta hayatla beraber gelir. Hayat, varlıklar arasında iletişim ve irtibatın kurulmasına vesile olan bağdır. Bütün hayat sahiplerinin kabiliyet ve özelliklerinin açığa çıkmasına sebeptir. Hayatı gören ve anlayan bir insan, Allah’ın varlık ve birliğini ve diğer isim ve sıfatlarını da anlayabilir.“O ki hayatı ve öl...

Sünneti Terk Ettiğiniz Zaman Helak Olursunuz!

ENES ÇALIK Sünnet kelimesi sözlükte; yol, usul, âdet, iyi veya kötü bir kimsenin alışkanlık haline getirdiği davranışlar manasına gelmektedir. Hadis âlimlerine göre sünnet, Hz. Peygamber’den (sav) söz, fiil, takrir, fiziki ve ahlaki vasıf olarak nakledilen her şeydir.

Kur’an-ı Kerim’de Dua ve Ehemmiyet

ENES ÇALIK Dua, lügat olarak seslenmek, çağırmak, davet etmek, bir şey veya yardım istemek gibi manalara gelmektedir.[1] Kur’ân-ı Kerîm’de ibadet,[2] yardım istemek[3] nidâ etmek[4] gibi manalarda kullanılmıştır.

Hadislerin Sayısı Ne Kadardır?

ENES ÇALIK Son dönemlerde “Hadis imamlarının 500.000 hadis ezbere bildiği veya bu kadar veya daha fazla Hadis-i ?erif’ten kitap­larını yazmalarına dair bilgiler geldikçe bu kadar hadis olması mümkün mü?” gibi sözlere çok rastlamaktayız. Yazımızda bu işin mahiyetini ele alarak, bu konuyu bir nebze olsun aydınlatmaya çalışacağız.1

Bu yazımızda Cenab-ı Hakk’ın Kurân-ı Kerim’de duâya nasıl ehemmiyet verdiği üzerinde durulacaktır. Ayrıca duâyı emreden Rabbimizin aynı zamanda duânın usul ve adabını bize öğrettiği Âyet-i Celîlere yer verilecektir. Rabbimizin Peygamberler ve râzı olduğu bir kısım kulları vasıtasıyla bize öğrettiği duâlar ise inşaallah başka bir yazıda ele alınacaktır.

RİSÂLE-İ NUR’DAN VECİZELER Hazırlayan

Kelime-i ?ehadete Dair ا?شْه?دُ ا?نْ لا? اِلٰه? اِلاّ? اللّٰهُ [1]Yani: Hâlık ve Rezzak, ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat, onun elindedir. O hem Hakîm’dir, abes iş yapmaz. Hem Rahîm’dir; ihsanı, merhameti çoktur.[2]

DUÂDA TEVESSÜL

Sözlükte “bir aracı vasıtasıyla maddi veya manevi derecesi yüksek birine yaklaşmayı arzu etmek, iyi amellerle Allah’a yaklaşmayı ummak” anlamında ki ‘vesl’ kelimesinden türeyen tevessül: Bir Müslüman’ın işlediği salih amelleri, Hz. Peygamber (sav)’i yahut velileri vesile yaparak Allah’a yakın olmaya çalışmasını ifade eder.1

Risâle-i Nûr’un Terbiye (Eğitim) Sistemi

Eğitimciler, eğitimi şöyle tarif ederler: İnsanlara birşeyler öğreterek onların düşünce ve davranışlarını değiştirme faaliyetidir. Risâle-i Nûr eğitimi de bu tarife göre şöyle yapılabilir: İnsanlara Risâle-i Nûr’u öğreterek, onların düşünce ve davranışlarını Kur’ân ve Sünnet’in ölçülerine göre değiştirme faaliyetidir.

Büyük Cihad

İnsan için en önemli olan gayelerden birisi de mânen olgunlaşmaktır. Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Efendimiz, “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” fermanıyla bu gayenin önemine işaret etmiştir.

Şifrenizi mi unuttunuz?