Dr. Halil İbrahim PİRAHMEDO?LU

İlahi Adalet

Beşerin adaletine göre, 1 dakika bir kişiye kızıp, onu öldürdüğünüz zaman, karşılığında 7.884.000 dakika (15 yıl) hapis yatmak kanun’u adalet sayılıyorsa, böyle bir ceza aklımız tarafından makul görülüyorsa, İşte kâinatı yaratan Zâtı inkar eden kişi, sanki 1000 kişiyi öldürmüş gibidir.

İsâ Aleyhisselâm’ın En Büyük Müjdesi

Hani Meryem oğlu ?sâ: “Ey İsrâil oğulları! Muhakkak ki ben, ben¬den önce (gönderilmiş) olan Tevrât’ı tasdîk edici ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan bir peygamberi müjdeleyici olmak üze¬re size Allâh’ın (gönderdiği) bir peygamberiyim!” demişti . (61: 6)

Şifrenizi mi unuttunuz?