Dr. Abdülkadir YILMAZ

Bedîüzzaman Hazretleri Mektûbât isimli eserinde şöyle der: “Ramazan-ı ?erif, âdeta bir âhiret ticareti için gayet kârlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevî hâsılat için gayet mümbit bir zemindir.

Şifrenizi mi unuttunuz?