Dr. Muhammed Bostan

İnsanın Saadeti

Bediüzzaman Hazretleri hakiki saadetin imanda ve İslamiyet’te olduğunu beyan ettikten sonra şu hakikati ifade ediyor. Dalalette öyle dehşetli bir elem ve bir korku var ki; kâfir, değil hayattan lezzet alması, hiç yaşamaması lâzım geliyor. Belki o elemden ezilmeli ve o korkudan ödü patlamalı idi.1 Çünkü insaniyet itibariyle her şeyi sever ve bağlanır. Elde etmek için uğraşırken ölüm gelir, sonu gel...

Çöl, İnsan ve Yolculuk

DR. MUHAMMED BOSTAN Ey nefsim! Deme: “Zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder. Derd-i maişetle sarhoştur.” Çünkü ölüm değişmiyor. Firak, bekaya kalbolup başkalaşmıyor. Acz-i beşerî, fakr-ı insanî değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peyda ediyor.”

Zamanın Getirdikleri ve Risale-i Nur

DR. MUHAMMED BOSTAN Evet, iman, ebedi saadetin hazinesinin anahtarıdır. İmanını kurtaramayan insan bu dünyada bedbahttır ebedi hayatta hüsran içindedir.

Vazifemiz Hizmettir

DR. MUHAMMED BOSTAN “Bir kavmin efendisi, o kavme hizmet edendir”[1] sırrınca efendi olmanın şartı hizmet etmektir. Vazife ve hizmet kelimeleri benzer manalarda kullanılmakla beraber, aralarında bazı nüanslar bulunur. Vazife, bir makam tarafından verilen mesuliyet ve memuriyeti; hizmet ise, bu vazifeyi ifa noktasında çekilen meşakkat ve zahmeti ifade eder. Mesela risalet bir vazife ise, ubudiyet v...

Yalan Bütün Kötülüklerin Esasıdır

DR. MUHAMMED BOSTAN Kizb yani yalan ve yalancılık, gerçeğe uygun olmayan sözün aldatmak maksadıyla söylenmesidir. Zıddı ise sıdk yani doğruluktur. Kuran-ı Kerim’de Allah Teâlâ, “Yalan sözden sakınınız!” (Hac, 22/30) buyurmaktadır.

Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!

Kurban, ‘tevhid’in amelî (pratik) hayata akseden kuvvetli bir tezahürü. “Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!” mealindeki hitap hem tevhidi, hem ibadeti hem de tevhid ve ibadetin ön şartı olan fedakârlığı ders vermekte.

Şifrenizi mi unuttunuz?