Dr. Mirza INAK

Bir Resim,Ressamsız Olamaz!

Düşünün ki, bir resim var. İçinde kelebekler uçuşan yağlı boya bir resim! Bu yağlıboya tabloyu elbette bir ressam yapmıştır. Bu güzel tablo, mahir bir ressamın duygu ve kabiliyetlerinin sonucu olarak meydana çıkmıştır. Yoksa tesadüfen boyaların serpilerek, sağa sola sıçrayarak o birbirinden güzel olan, farklı kelebek figürleri oluşmaz, oluşamaz.

İffeti ve Namusu Muhafaza Eden Uygulama: Haremlik-Selamlık

DR. MİRZA İNAK Haremlik selamlık; birbirlerine nikâh düşen yani evlenebilen (namahrem olan kadın ve erkeklerin) ayrı yerlerde, karışık olmadan oturmaları, durmalarını ifade eden dini uygulamanın adıdır.

Abi Ne Olur Bunu Yaz!

DR. AYHAN İNAK “Ben Varım! Ben De Varım!” Her genç “Ben varım! Ben de varım!” der. Bazen bunu yanlış yöntemlerle anlatır. Ama kesinlikle kendi varlığının kabul edilmesini, kendinin adam yerine konulmasını ister, her insan gibi. Eğer karşı taraf ona değer vermezse, onu adam yerine koymazsa işte çatışma o zaman başlar.

Ümmetin Derdiyle Dertlenecek Müslümanlar Yetiştirmeliyiz!

DR. MİRZA AKMESCİDLİ Bugün evlerde Mekke’nin, Me­dine’nin, Kudüs’ün sevgi­si­ni dualarla, ninnilerle ço­cuklara aşılayacak anneler, babalar yetiştirmeliyiz. Bu mukaddes beldelerin sevda­sını gönüllere işleyecek ge­le­ce­ğin öğretmenlerini yetiş­tir­meliyiz. En küçük da­i­re­­den, en büyük daire­ye ka­­dar mukaddes toprak­ların hu­kukunu araştıracak aka­­de­mis­yenleri, İslam coğ­raf­yasının, mazlu...

Ailenizi Ekranların İşgalinden Kurtarın!

DR. MİRZA İNAK İnternet ve sosyal medyanın faydalarını hepimiz görüyor ve kullanıyoruz. Bununla birlikte evlerimizin internet ve sosyal medyanın olumsuz sonuçlarından etkilendiği de inkâr edilmez bir hakikat.

Gençlerimizi Farkedelim!

DR. AYHAN MİRZA İNAK Her cevher, içinde mücevher gizler! Bir gence yönelik bakışımızın, tutumumuzun; o gencin geleceği hakkında ne kadar etkili ve belirleyici olduğunun farkında mıyız? Sözgelimi, bir genci katlanılması gereken bir bela olarak görsek ve öyle tanımlasak, öyle de muamele etsek, hem o gençle çatışma içine girmiş, hem o genci kaybetmiş, hem de o gence hiç faydalı olamamış oluruz. İşin ...

Küçük Bir Cennet, Âile Hayatı

DR. MİRZA İNAK Bedîüzzaman Hazretleri “Her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi, kendi hanesidir (evidir, ailesidir.)” der. Ve bu cennet-misal aile ortamının kurulabilmesinin Allah ve ahiret inancından güç alan şefkat, hürmet, muhabbet, samimiyet, fedakarlık gibi manevi esaslarla mümkün olabileceğini belirtir.

En Güzel İsimler, Esmâü’l-Hüsnâ

Esma ismin cem’idir (çoğuludur). Hüsna keli­mesi de en güzel manasına tafdil sigasıdır1. Bu terkibin manası da “en güzel isimler” demektir. Yani “en güzel isimler Allah’a mahsus olup O’nun isimleri en ileri ve mutlak bir kemal ifade eden mukaddes kelimelerdir”2 anlamını ifade etmektedir. Sözlük manası ile Esma-ül Hüsna, “Kur’an ve hadislerde Allah’a izafe edi­len fiil veya sıfatlardan türetilmiş v...

Sâbikun bi’l-hayrat

Âlemlerin Rabbi olan Allah (cc), tevhid inancını dünya var oldukça muhafaza edecek olan Habibi Peygamber Efendimiz (asm)’in ümmeti için şöyle buyuruyor “Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere [Muhammed’in (asm) ümmetine] mîras olarak verdik.

Kur’ân ile yolculuk

Mekke kurraları (Kur’ân okuyan ve öğreten hâfızlar) şöyle yaparlarmış.Kur’ân hatmi tamamlanınca başa geçip Fâtiha Sûresi’ni okurlar, Bakara’dan da ilk beş âyeti okuyup öyle dururlar; böylece yeni bir hatme başlamış olurlardı.”1

ONLARI SAHÂBE YAPAN SIR NEYDİ?

 Çünkü Onlar, Allah tarafından nefisleri arındırılmış, mâneviyatları olgunlaştırılmış ve bütün mânevî cihazları ile Rablerine yönelen ve kulluğun her çeşidine ve şükrün her şubesine mazhar sanki bir ibâdet, sanki bir şükür fabrikası gibi çalışan kâmil Müslümanlardı.

Toplumsal şuur

Toplum Mühendisliği, hükümetler veya özel gruplar tarafından toplumun geniş bir kesiminin tavır ve sosyal davranışları üzerinde etkide bulunacak çabalara atıfla, siyâset biliminde kullanılan bir kavramdır.

Şifrenizi mi unuttunuz?