Dr. Erkam Ertürk ALPTEKİN

İktisad ve Ramazan

DR. ERKAM ERTÜRK ALPTEKİN İktisad (ekonomi) mikro sevi­yede ferdin, makro seviyede ise cemiyetin refahının nasıl artı­rılabileceğinin cevabını arayan; sahip olunan kaynakların en iyi biçimde idare edilmesi yöntemle­rini araştıran sosyal bir bilimdir. Bunu yaparken de iktisad bilimi esas itibariyle üretim, tüketim, bölüşüm, değişim ve bunlarla ilgili faaliyetler üzerinde durur.

Şifrenizi mi unuttunuz?