Dr. Ebuzer ÖZKAN

Vardan Yok Yoktan Var Olur Mu?

DR. EBUZER ÖZKAN “Evet, Kadir-i Mutlak’ın iki tarzda hem ibdâ‘, hem inşa suretinde icadı var. Varı yok etmek ve yoğu var etmek; en kolay, en suhuletli ve belki daimî ve umûmî bir kanunudur. Bir baharda, üç yüz bin envâ‘-ı zihayat mahlûkatın şekillerini, sıfatlarını, belki zerrâtlarından başka bütün keyfiyât ve ahvâllerini hiçten var eden bir kudrete karşı, “yoğu var edemez” diyen adam, y...

Kırılan Aynalar, Yıkılan Dünyalar

DR. EBUZER ÖZKAN Galat-ı his nev’inden insan kendini layemut (ölümsüz) zanneder. Ölmemek düşüncesi, zamanın geçmesini sadece takvim yapraklarının değişmesi şeklinde görmesi, yaşlılık ve ölümün başkalarının problemi olduğunu tevehhüm etmesi ya da kendi üzerine hiç almaması, hem kendi dünyasının hem asıl dünyanın hiç yok olmayacağı duygusunu vermektedir. Hakikatte ise bu düşünce galat-ı his denilen ...

Şifrenizi mi unuttunuz?