Dr. Abdulkadir YILMAZ

“Allah Allah” dedik geriledik, öyle mi?

“Amerika’daki arkadaşlarımdan biri bana, Houston Uzay merkezinde bir laboratuarda bilimsel bir film var, beraber gidelim dedi. Gittik. Film başladığı zaman şöyle bir alt yazı geçiyordu: “Biz başarımızı Tillolu İbrahim Hakkı’ya borçluyuz.”

Sözde sihirleyen bir kudret vardır

“İşsiz ve parasız bir genç, şehrin sokaklarında dolaşarak iş arıyordu. ?ehrin büyük şirketlerinden birisine gelip patronla görüşmek istedi. Sekreter, genci başından savıp patronla görüştürmek istemedi.

Sudaki Âhenk: Ebrû

Ebrû, renk cümbüşü ve hazırlanış tekniği açısından çekici olduğu kadar, klâsik kitap san’atlarımız içinde semeresi en kısa zamanda elde edilen bir san’attır. Bu sanatın menşei hak­kında kesin bir hüküm vermek çok zordur.

Şifrenizi mi unuttunuz?