Cemal ER?EN

Fikrî Gurur Hastalığı

İnsanların benlik atına binip dalalet vadilerinde koşturduğu günümüz dünyasında, pek çok kimsenin yakalandığı bir hastalık, fikrî gurur hastalığıdır. Yani her konuda kendi fikirlerine güvenmek ve başka fikirlere tepeden bakmak veya kapalı olmaktır. Bu durum, bilhassa ilimle, hususan İslâmî ilimlerle meşgul olanlar için büyük bir tehlike teşkil edebilmektedir. Ehl-i ilmin, ehl-i tahkik, müdakkik kı...

Müsbet Hareket

CEMAL ER?EN Müsbet hareketi kısaca şöyle tarif edebiliriz: Emniyet ve asayişi bozmadan, başkalarına ilişmeden ve Cenab-ı Hakkın vazifesine karışmayarak sabır ve tahammülle kendi hizmetimizi yapmaktır. Dâhili cihada yani silahların sustuğu kalemlerin ve fikirlerin konuştuğu ilmi ve fikri cihad sahasında ikna metoduyla mücahede için lazım olan sükûnet ve emniyeti temin etmektir.

Hz. Ali Harf İnkılâbını Tarihiyle Haber Verdi

CEMAL ER?EN Osmanlı’nın yıkılışından sonra, Türkiye’de toplum hayatının rengini değiştiren en büyük olay nedir diye sorulduğunda, bunun cevabı hiç kuşkusuz “Harf İnkılâbı” olacaktır.

Fikrî Gurur Hastalığı

CEMAL ER?EN İnsanların benlik atına binip dalalet vadilerinde koşturdu­ğu günümüz dünyasında, pek çok kimsenin yakalandığı bir hastalık, fikrî gurur hastalı­ğıdır. Yani her konuda kendi fikirlerine güvenmek ve başka fikirlere tepeden bakmak veya kapalı olmaktır.

CEMAL ER?EN Üstad Bediüzzaman Van Kalesi’nden düştüğü, savaşta üzerine üç kurşun isabet ettiği halde ölmemiş; Hüsrev Efendi de esareti sırasında bir Yunan subayı göğsüne doğru ateş ettiği halde silah ateş almamış, dönüşte İzmir’deki hastanede kendisine zehir verildiği halde yine ölmemiştir.

Üstâd Bediüzzaman’ın Risaleleri Sadeleştirmeye İzni Var mı?

CEMAL ER?EN Bediüzzaman Hazretleri’nin Kastamonu Lahikasındaki bir mek-tubunda yer alan; “Yirmi sene evvelki Türkçe ile şimdiki Türkçe’nin farklı olduğundan, yeni Türkçe için bazı kelimât-ı Arabiyede tasarruf edildi. Siz de öyle yapabilirsiniz. Risâle-i Nûr yirmi sene evvelki Türkçe ile konuşur. O zamanı görme­yen gençlere teshîlât olmak için bazı ta’birâtı değiştirirseniz, iyi olur.”

Dehâ Mı? Hüdâ Mı?

CEMAL ER?EN Hüdâ (hidâyet) semâdan indi, dehâ zeminden çıktı. Hüdâ kalbde işliyor, dimağı da işletir. Dehâ dimağda işler, kalbi de karıştırır. Akılda bulunan fikir nuru, kalbdeki imanın ve hidâyet ışıklarının desteğiyle aydınlatılmazsa, nur olamaz karanlık olarak kalır. Öyle bir akıldan –hakikat yolunda- isabetli düşünceler yerine sapkın fikirler ve câhilce düşünceler çıkar.

Doğruluk ve Hakkın Hatırı

CEMAL ER?EN İnsanı diğer hayvanlardan ayıran en üstün yönü ona verilen akıl nimetidir. İnsan ancak âkil -akıl sahibi- ise dinen sorumlu olarak kabul edilir. Aklı olmayan delilerin veya yeteri kadar olmayan çocukların mesuliyetleri yoktur. Akıl ise, doğruyu yanlıştan ayırt edebilen ve ‘doğru yolda’ yürümeyi sağlayan ve sahibine rehberlik eden ruhumuzdaki en kıymetli bir cihazımızdır.

Kalbî Günahlardan Tevbe

CEMAL ER?EN Tevbe ve istiğfar deyince çoğunlukla aklımıza bedenen ve fiilen işlenen günahlar gelir de kalben işlediğimiz günahları hiç hatırlamayız bile. Büyük bir gaflettir bu aslında… Bu gaflet sebebiyle, büyük günahlara uzak duran ehl-i imanın dahi büyük bir manevî tehlikeyle karşı karşıya kalmaları mümkündür.

NUR’UN İKİ ÜSTADI ARASINDAKİ HAYRETENGİZ MUHABBET

“Bu hakir talebeniz Hüsrev çok mütehammildir (dayanıklıdır); size gelen hastalıklarınızı kendinize değil Hüsrev’e tahmil ediniz (yükleyiniz). Hem Hüsrev bu istirhamının olsun, kabulünü çok ister. Ne olur ahir hayatınızda size gelen pek çok, pek büyük elemlerinizden bir parçasına olsun ortak olabilsem âh!” Hüsrev

Bediüzzaman; zamanın misilsiz, benzersiz, acîb ve harika güzelliği anlamına gelir. Bu lakabı Üstad Bediüzzaman’a, onun ifrat derecedeki zekâ ve hâfızası karşısında hayrete düşen hocaları tarafından verilmişti.

Hazret-İ Üstad ve Hayr’ul-Halefi’nin Tarihçe-i Hayatları

Rabbimize nâmütenâhî hamd ü senâlar olsun ki, yıllardır beklemekte olduğumuz Bediüzzaman Hazretleri ile Hüsrev Efendi Üstadlarımız’ın tarihçe-i hayatlarını geçtiğimiz ay yayınlamak nasib oldu. “Bediüzzaman Said Nursî ve Hayru’l-Halefi Ahmed Hüsrev Altınbaşak” adını taşıyan bu kitab, Hayrât Vakfı Camiası’ndan geniş bir heyetin iştirâk ve himmetleriyle on yıla yakın bir malzeme toplama çalışması ve ...

Şifrenizi mi unuttunuz?