Cemal ERŞEN

Fikrî Gurur Hastalığı

İnsanların benlik atına binip dalalet vadilerinde koşturduğu günümüz dünyasında, pek çok kimsenin yakalandığı bir hastalık, fikrî gurur hastalığıdır. Yani her konuda kendi fikirlerine güvenmek ve başk...[Devamını Oku]

Müsbet Hareket

CEMAL ERŞEN Müsbet hareketi kısaca şöyle tarif edebiliriz: Emniyet ve asayişi bozmadan, başkalarına ilişmeden ve Cenab-ı Hakkın vazifesine karışmayarak sabır ve tahammülle kendi hizmetimizi yapmaktır....[Devamını Oku]

Hz. Ali Harf İnkılâbını Tarihiyle Haber Verdi

CEMAL ERŞEN Osmanlı’nın yıkılışından sonra, Türkiye’de toplum hayatının rengini değiştiren en büyük olay nedir diye sorulduğunda, bunun cevabı hiç kuşkusuz “Harf İnkılâbı” olacaktır.

Fikrî Gurur Hastalığı

CEMAL ERŞEN İnsanların benlik atına binip dalalet vadilerinde koşturdu­ğu günümüz dünyasında, pek çok kimsenin yakalandığı bir hastalık, fikrî gurur hastalı­ğıdır. Yani her konuda kendi fikirlerine gü...[Devamını Oku]

İki Büyük Üstadın Şaşırtıcı Benzerlikleri

CEMAL ERŞEN Üstad Bediüzzaman Van Kalesi’nden düştüğü, savaşta üzerine üç kurşun isabet ettiği halde ölmemiş; Hüsrev Efendi de esareti sırasında bir Yunan subayı göğsüne doğru ateş ettiği halde silah ...[Devamını Oku]

Üstâd Bediüzzaman’ın Risaleleri Sadeleştirmeye İzni Var mı?

CEMAL ERŞEN Bediüzzaman Hazretleri’nin Kastamonu Lahikasındaki bir mek-tubunda yer alan; “Yirmi sene evvelki Türkçe ile şimdiki Türkçe’nin farklı olduğundan, yeni Türkçe için bazı kelimât-ı Arabiyede ...[Devamını Oku]

Dehâ Mı? Hüdâ Mı?

CEMAL ERŞEN Hüdâ (hidâyet) semâdan indi, dehâ zeminden çıktı. Hüdâ kalbde işliyor, dimağı da işletir. Dehâ dimağda işler, kalbi de karıştırır. Akılda bulunan fikir nuru, kalbdeki imanın ve hidâyet ışı...[Devamını Oku]

Doğruluk ve Hakkın Hatırı

CEMAL ERŞEN İnsanı diğer hayvanlardan ayıran en üstün yönü ona verilen akıl nimetidir. İnsan ancak âkil -akıl sahibi- ise dinen sorumlu olarak kabul edilir. Aklı olmayan delilerin veya yeteri kadar ol...[Devamını Oku]

Kalbî Günahlardan Tevbe

CEMAL ERŞEN Tevbe ve istiğfar deyince çoğunlukla aklımıza bedenen ve fiilen işlenen günahlar gelir de kalben işlediğimiz günahları hiç hatırlamayız bile. Büyük bir gaflettir bu aslında… Bu gaflet sebe...[Devamını Oku]

NUR’UN İKİ ÜSTADI ARASINDAKİ HAYRETENGİZ MUHABBET

“Bu hakir talebeniz Hüsrev çok mütehammildir (dayanıklıdır); size gelen hastalıklarınızı kendinize değil Hüsrev’e tahmil ediniz (yükleyiniz). Hem Hüsrev bu istirhamının olsun, kabulünü çok ister. Ne o...[Devamını Oku]

GARÎBÜZZAMAN ACÎBÜZZAMAN BEDÎÜZZAMAN

Bediüzzaman; zamanın misilsiz, benzersiz, acîb ve harika güzelliği anlamına gelir. Bu lakabı Üstad Bediüzzaman’a, onun ifrat derecedeki zekâ ve hâfızası karşısında hayrete düşen hocaları tarafından ve...[Devamını Oku]

Hazret-İ Üstad ve Hayr’ul-Halefi’nin Tarihçe-i Hayatları

Rabbimize nâmütenâhî hamd ü senâlar olsun ki, yıllardır beklemekte olduğumuz Bediüzzaman Hazretleri ile Hüsrev Efendi Üstadlarımız’ın tarihçe-i hayatlarını geçtiğimiz ay yayınlamak nasib oldu. “Bediüz...[Devamını Oku]

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,