Celaleddin GÜNAYDIN

Dünyaya Açılan Kapı: Hayrat Student

HAYRAT ULUSLARARASI Ö?RENCİ DERNE?İ BA?KANI: CELALEDDİN GÜNAYDIN Üç kıtada nam salmış, irili-ufaklı pek çok ülkeyi tek bir hâkimiyet altında yönetmiş, insanlığın hasret kaldığı adalet kavramının adeta tecessüm edip devletleşmiş hali olan Osmanlı’nın yıkılmasından sonra asırlardır aynı sancak altında yaşadığımız, aynı sınırlar içinde kardeşçe büyüdüğümüz, aynı değerlere sevinip üzüldüğümüz Ortadoğu...

Şifrenizi mi unuttunuz?