Cavid SARACO?LU

Tevhid ve Ezanlar

Ta bezm-i elestten beri biz eyledik ikrarElbette ne isterse yapar fail-i muhtarÇok hamd edelim, bizden uzaklaştı o inkârHak dinimiz uğrunda feda, can ve cihanlarHer beldeyi çınlatmalı tevhid ve ezanlar

A Nefsim

Cavid Saraçoğlu Rabbin sana lütfetti hayât adlı emânetSen koskoca bir ömrü ziyân ettin, a nefsimGönderdi Resûl’üyle kitâb, dîn ve diyânetSen hak olana şek ve gümân ettin, a nefsim

İlahî düşünceye yer vermeyen zekânınÇalıştığı nisbette hâli perişân olurBekâya inanmayan uğursuz kör dehânınÖlümün tehdîdiyle dünyası zindân olur

Bizi Kurtar Yâ Rabb

MUHAMMED CÂVİD SARAÇO?LU ?u keşmekeş dünyanın olunca misafiri?aşkın şaşkın bağırdım, bizi kurtar ya RabbiNasıl mümin kimseler desteklermiş kâfiri?aşkın şaşkın bağırdım, bizi kurtar ya Rabbi

Bilmemek Cehaletmiş

CAVİD SARAÇO?LU Birkaç günlük fânîyi, mülk-i bâkî sanmıştımBilhassa genç yaşlarda sâfdilâne kanmıştımAzıcık yaşlanınca hayâttan usanmıştım

Apayrı Lütuf

CAVİD SARAÇO?LU ?u alıp verdiğimiz her nefes apayrı lütufBunca ni’metleri bahşetmiş olan Rabb-i Atûf

Bilmemek Cehâletmiş

CAVİD SARAÇO?LU Birkaç günlük fâniyi, mülk-i bâkî sanmıştımBilhassa genç yaşlarda safdilâne kanmıştımAzıcık yaşlanınca hayattan usanmıştım

Mekteb-i İrfâna İlerle

CAVİD SARAÇO?LU Her ân hız alıp belde-i cânâna ilerle Bir katre misâl; ırmağa, ummâna ilerle Ey mûr-ı zâif! Sen de Süleymân’a ilerle Sabr iste Sabûrdan, yüce Sübhâna ilerle

Sünnet Yolu Tek Çâre

MUHAMMED CAVİD SARAÇO?LU Sünnet yolu tek çâre Kimin düşse kalbine Hakk aşkından kıvılcım Muhabbet gülşeninde bülbül nâlân olur Galiba gözyaşıyla yoğrulmuş hilkat-ı harcım

ÜSTÂD

ÜSTÂD Cavid Saraçoğlu Nûr ordusunun sürûr-ı zî-şânıdır Üstâd Can mülkünün en sevgili cânânıdır Üstâd Yakûb dilinin Yûsuf-ı Kenân’ıdır Üstâd

20. Yüzyılda Üstad Bedîüzzaman ve İman Hareketi

ÜSTAD BED?ÜZZAMAN’IN YA?ADI?I DÖNEMİN RUHUNU OKUMAK Üstad Bedîüzzaman târihin ve insanlığın öyle bir yerinde ve kavşağında duruyor ki bunu tespit etmekle ancak Risâle-i Nur’un mücadelesi tam lâyıkıyla anlaşılabilir.

Bedîüzzaman ve çalışma hayatı

HER?EY DİKKATLE İ?İNİ YAPIYORBütün dinlerde önce var oluş problemi çözülür. Düşünceler imar edilir. Bir Yaratıcı tasavvuru ortaya konur. Eğer zihninizde bir Allah tasavvuru ve buna dayalı olarak adalet düşüncesi yoksa elinizde tuttuğunuz terazinin pek anlamı yoktur.

  • 1
  • 2
  • 4

Şifrenizi mi unuttunuz?