Berâ GÜNDO?AR

Nüfusdaki Denge

İlmi araştırmalar dünyanın potansiyel olarak çok daha fazla nüfusu besleyebilecek tarım ve hayvancılık kapasitesine işaret etmektedirler. Birleşmiş Milletlerin düzenlediği 1974 Dünya Nüfus Konferansı’na sunulan bir raporda, dünyanın besin kaynakları tam olarak kullanılabilse 38-48 milyar insanı besleyecek kadar zengin olduğu belirtilmiştir.

Kur’ân Meydan Okuyor!

Arab ediblerinin i‘câz-ı Kur’ân’ın bir tek vechi olan belâğatı noktasında tek bir sûresinin mislini getirmekten çekinmeleri ve şimdiye kadar hiçbir i’câz vechine karşı çıkamamaları ve acz içinde sükût etmeleri, Kur’ân’ın i‘câzına, mucize oluşuna, beşerin gücünün fevkinde oluşuna en büyük delildir.

Şifrenizi mi unuttunuz?