Ayşe TİLBEÇ

Üstadın Hüznü

AY?E TİLBEÇ Hüzün sanki çok garip bir şey gibi hayatınızın orta yerine düştüğünde deyin ki kendinize; “Kim söyledi sana, yaşamanın kolay bir şey olduğunu?” Bakara Suresi 155. ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor; “Sizi mutlaka biraz korku ve açlık, biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden bir noksanlık ile imtihan edeceğiz. (Ey Resulüm!) O hâlde sabredenleri (Cennetle) müjdele!”

Üstad ve Çocuk Terbiyesi

AY?E TİLBEÇ Hanelerine günah işlenmemiş, henüz kalpleri siyah noktalarla kararmamış masum çocuklar… Kalpleri duru, akılları şüphe ve nifakla bozulmamış. Belki de ondan bir çırpıda tanıyorlar bir mübareği. Mübarek, mahallede göründü mü bir telaş sarıyor onları. Koşarak gidiyorlar yanına, ellerinden öpmek için birbirleriyle yarışıyorlar.

Üstadın Zühd Yönü

AY?E TİLBEÇ Talebelerinin anlattığına göre Üstad, bir çay kaşığını 19 yıl kullanmıştır. 70 yamalı hatta yüz yamalı bir şeyi senelerce giymiştir. Diyebiliriz ki Üstad, zarureti nisbetinde eşyaya sahip olma gayreti içindeydi.

Üstadın Vefatı

AY?E TİLBEÇ Ölüm bir kâbus olmaktan ziyade; yeni bir yolculuk, eski dost ve ahbablarına kavuşma vesilesi, dünya sıkıntılarından azat olma, geçici dünya hayatından kalıcı aslî vatana dönüş ve imtihan karşılığı alacağı ücret mahallidir.

Üstâd ve Uhuvvet

AY?E TİLBEÇ “Bu lafı bana söylemesinin asıl sebebi şu.” “Aslında o gün bana davranışının altında şu gerçek yatıyor.” “?öyle dedi ama aslında şunu demek istemişti.” Çok biliyoruz!

Üstad’ın Gençliğe Çağrısı

AY?E TİLBEÇ Erbilli Esad Efendi ile Bediüzzaman Hazretleri arasında geçen, Sami Efendi tarafından nakledilen bir hatıra şöyledir: “Bendeniz Kelâmî dergâhında hizmet ederken, Bediüzzaman Hazretleri başında poşusu, belinde silâhıyla, efevâri bir kıyafetle ziyarete gelirdi.

Üstad ve Haşir…

AY?E TİLBEÇ Yer: Barla. Mevsim: Bahar. Eğirdir Gölü’ne doğru uzanan yamaçların bağ ve bahçelerinde ağaçlar çiçek açmış. Üstad Bediüzzaman Said Nursi ve talebeleri yeryüzü var oldu olalı tekrarlanan sahneyi seyrediyorlar.

Üstadın Âbidliği

AY?E TİLBEÇ Zariyat 56. Âyet-i Kerime: “(Ben) cinleri ve insanları, ancak Bana ibâdet etsinler diye yarattım!” Allah’a kulluk etmenin adıdır ibadet… “Kâinatın ve dolayısıyla insanların hılkatindeki hikmet ve gaye” der Üstadımız ibadet için. Ve o, asrın müceddidi, âlimi olmasının yanında, kulluğun nişanesi olan ibadete de hayatıyla örnek oluyor.

Üstadın Hayatından… Nimetlere bakışı

Al-i İmran – 31. Ayet-i Kerime : (Habîbim, yâ Muhammed!) De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız, o hâlde bana tâbi’ olun ki, Allah (da) sizi sevsin ve günahlarınızı size bağışlasın!” Çünkü Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.

Üstad’ın hayatı’ndan…

Tek derdimiz imana hizmet olduğunda Üstad Bediüzzaman Said Nursi gibi şöyle diyeceğiz; “Hey efendiler! Ben imanın cereyanındayım. Karşımda imansızlık cereyanı var. Başka cereyanlarla alâkam yok“ [Mektûbat]

Bir sadakat abidesi: Ümmü Hani

İsmi hakkında muhtelif rivayetler olan Ümmü Hani’ye oğlu Hani’den dolayı bu ad verilmişti. Asıl ismi kuvvetli rivayetlere göre Fahite idi. Mekke’nin ileri gelen müşriklerinden Hübeyre İbni Amr ile evlenmiş; Amr, Hani, Yusuf ve Ca’de adında dört çocuğu olmuştu.

Cennetle müjdelenen kutlu hatun: Hz. Sümeyye

Kaderine Hz. Yusuf’dan pay alan binlerce köleden yalnızca biriydi O da. Hürriyet onu terkedeli yıllar olmuştu.  Belki de alışmıştı artık. Oradan oraya savrulmaya, onun bunun kölesi olmaya…

  • 1
  • 2

Şifrenizi mi unuttunuz?