Av. Ali KURT

Hadis Hafızları

Farklı bakış açıları olsa da, en az 100 bin hadis ezberleyen muhaddislere ‘hadis hafızı’ denir. Bu rakamın İmam-ı Buhari, İmam-ı Hanbel gibi büyük hadis imamlarında küçük nüanslı, farklı metinlerle birlikte totalde 750 bin veya daha fazlasına çıktığı da rivayet edilir. İmam-ı Buhari veya İmam-ı Ahmet bin Hanbel (ra) gibi hadis hafızlarının çok sayıda hadisi ezbere bilmesini zihinlerine sığıştırama...

Türkiye Dış Politikası Ekseninde Suriye

İDSB GENEL SEKRETERİ: ALİ KURT 6 yıl oldu, dile kolay. Her gün başka bir acıyla uyandık. Ve bugün gözümüzün önünde can çekişen Halep, çaresizlik içinde yüreğimizi dağlıyor.

“Ben Kral Değilim!”

İDSB GENEL SEKRETERİ: ALİ KURT Resul-ü Ekrem (sav) bir gün seçkin ashabını kendi aralarında konuşurlarken buldu. Onlar aralarında hayret ve hararetle önceki peygamberlerin faziletlerinden bahsediyorlardı.

Aile: En Saadetli Cennet

İDSB GENEL SEKRETERİ: ALİ KURT Aile hayatı, bizim medeniyet anlayışımızın çekirdeğini teşkil eder. Bu medeniyet, asır­lardır, okuldan önce aile mektebinde veri­len dersle şekillendi. Sevgili babalarımız, ca­nım annelerimiz hep ilk öğretmenlerimiz ol­du. İlk hakikatli dersimizi ve hayata ba­kış açımızı biz onlardan öğrendik. Ge­le­ce­ğimize yön veren en esaslı ve sarsılmaz telkinatı ve manevi dersl...

Halk, Ca’l ve Ruhun Mec’ûliyet Ciheti

İDSB GENEL SEKRETERİ: ALİ KURT Evrende hiçbir şey tesadüfen meydana gelmiyor. Tesadüf kelimesi lügatlerde ancak mecaz olarak var. Her şey nihayetsiz bir hikmet altında ve aralarında birbirinden ayrılması imkânsız ilişkiler yumağı içinde kuşatıcı bir kasıt ve irade altında milim milim bir dantel gibi işleniyor.

Ruh, Ene ve Nefis

İDSB GENEL SEKRETERİ: AV. ALİ KURT Aynı hakikatin birbiriyle örtüşen farklı birer veçhesi olan “ruh, ene ve nefis” kavramları, âlem-i ervahtan başlayıp, şehâdet âleminden geçerek âlem-i berzâha, oradan ebed memleketine uzanan uzun bir yolculuğun öznesini teşkil ederler.

Kardeşim, Siz Bizi Bırakın, Siz Nasılsınız? Bu Ümmet Size Bakıyor

İDSB GENEL SEKRETERİ: AV. ALİ KURT İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliğini (İDSB) ve sizi tanıyabilir miyiz? İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) 2005 yılında bir başka çatı kuruluş olan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) öncülüğünde kuruldu.

Günahların çirkin yüzü

Günahların mâhiyetinde, eğer devam ederse, küfür yani inkâr tohumu vardır. Çünki günaha devam eden, ülfet peyda eder. Sonra ona âşık ve mübtela olur.

Tevâfuk, Husrev’in Tarzındadır!

“Onun için Husrev’in bir mahâreti varsa tevâfuku bozmamış. Tavsiye etmiştim ki; kimse mahâretinikarıştırmasın! Demek en büyük mahâret odur ki;tevâfuku bozmasın!Çünki tevâfuk, var.”

Şifrenizi mi unuttunuz?