Alimcan ?eref BEY

İslam Harflerinin Müdafaası

ALİMCAN ?EREF BEY Elifba Değiştirmekten Doğacak Neticeler Bugün Türk kavimleri için Latin harflerini kabul etmek meselesi elifba seçmek meselesi değil, elifba değiştirmek meselesi demektir. Ben bu noktaya dikkatinizi ayrıca celbediyorum. Çünkü harf değiştirmek medenî, iktisadî ve içtimaî cihetlerden büyük ehemmiyeti haizdir. Bilhassa mazide ve bugün epey mühim medenî kıymetlere malik olan Türkiye ...

Şifrenizi mi unuttunuz?