Ali Cirit

Huzur ve Güven Ortamı

İnsanlık bugün huzur ve güven ortamına her zamankinden çok daha muhtaçtır. Bu ihtiyacı karşılamak için öncelikle bize lazım olan Allah’a ve ahirete iman, sonra ise güzel ahlak unsurlarından doğruluk – dürüstlük, hürmet – merhamet, itaat ve emniyet gibi erdemlerdir. İnsanlar için huzur ve güven ortamının önemi büyüktür. İnsan böyle bir ortamda ancak aklen, kalben ve ruhen rahat edebilir...

İnsan ve Duyguları

İnsan, olaylar karşısında farklı duygular yaşar. Örneğin arkadaşı depremde yaralanan bir çocuk üzülür. Fakat bir taraftan da çok sevdiği arkadaşının hayatta olduğuna sevinir. Arkadaşı tamamen iyileştiğinde ise içi sevinçle dolar. Artık birlikte, neşe içinde, parkta oynayabileceklerdir.İnsanın davranışları üzerinde duyguların büyük bir etkisi vardır. Mesela insan kötülüklere karşı ilk başta yabancı...

Sünnet Güvenilir Bir Rehberdir

Kur’an ve sünnet, İslam’ın iki temel kaynağıdır.Sünnet, Peygamber Efendimiz’e (sav) ait söz, fiil vetakrirlerin tümüdür. Takrir ise, Allah Resül’ünün (sav)yapıldığını gördüğü bir şeye karşı sükût edipreddetmemesi demektir.

“De ki, o iman edenler için bir hidayet ve bir şifadır” Kur’an-ı Kerim, Allah’ın gönderdiği semavî kitapların so­nun­cusudur ve Hâtemü’l-En­biya (asm)’a indirilmiştir. Yüce kitabımız Kur’an gerek hafızların hafızalarında gerekse yazılmış nüshalarda bir harfi bile değişmeden günümüze kadar korunmuştur. Aslını kaybetmeden de muhafaza edilecektir.1

Namaz Nedir?

Allah, kendisini tanıttırmak için şu kâinat sarayını inşa etmiştir. Namaz, O’nu tanımaktır.Allah, eşsiz sanatlarıyla her şeyin kendi kudretinin eseri olduğunu ilan eder. Namaz, Allah’ın hiçbir ortağının olmadığını kabul etmektir.Allah, kendisini sevdirmek için şu âlemi nihayetsiz ziynetlerle süslemiştir. Namaz, O’nu sevmektir.

Hatt-ı Kur’an’ın Dini, Milli ve Kültürel Yönleri

?anlı tarihimizin ve kültürümüzün en önemli unsurlarından birisi şüphesiz ki yazımızdır. Bizi biz yapan temel öğelerden birisi, günümüzde Osmanlıca ismiyle tabir edilen Türkçemizdir. Bugünün tabiriyle Osmanlıca, bir yazı dilidir, ayrı bir lisan değildir. Hiç şüphesiz yüzyıllardır bütün birikimimizin en önemli taşıyıcıları ve kalıcı hale gelmesinde en önemli amili olan lisan ve harflerimizin elbett...

Sünnet Günümüze Kadar Korunmuştur

Sünnet, Peygamber Efendimize (sav) nisbet edilen söz, fiil ve takrirlerin tümüdür. Takrir ise Allah Resulünün (sav) yapıldığını gördüğü bir şeye karşı sükût edip reddetmemesi demektir.

Sünnetin Dört Fonksiyonu

ALİ CİRİT Istılah anlamı ola­rak sün­net, Peygamber Efen­di­mize (sav) nisbet edilen söz, fiil ve tak­rirlerin tümüdür. Tak­rir ise Al­lah Resulünün (sav) ya­pıl­dığını gör­düğü bir şeye kar­şı sükût edip reddetmemesi de­mek­tir.

Kalb Nedir?

ALİ CİRİT Kalb sözlükte, iki akciğer arasında ve biraz solda bulunan, emme basma bir tulumba durumunda, vücuttaki kanı akciğerlere ve akciğerlerden döndükten sonra tekrar vücuda sevk ederek kan dolaşımını sağlayan organ, yürek şeklinde ifade edilmiştir. Ayrıca iman, sevgi ve nefretin, iyi ve kötü bütün duyguların, anlayış, duyuş, seziş yeteneklerinin kaynağı olduğu kabul edilen, insanın manevi var...

Şifrenizi mi unuttunuz?