Ali Kadir UYAR

Zülkarneyn Çağına Hoşâmedî

ALİ KADİR UYAR Bir kısım müşrikler veya Yahudiler veya her ikisi birlikte, Peygam­beri zişan Hazret-i Muhammed (sav)’e, pey­gam­berliğinin ispatı için, o zamana kadar varlıklarından haberdar olunan, ancak çok sırlı kullar olduklarından mahiyetleri tam ola­rak bilinemeyen Ashab-ı Kehf ve Ra­kim, ve tüm dünyaya hâkim olan Zül­karneyn (as) ile ilgili sorular sorarlar. Bunun üzerine Efendimiz (sav) on...

“Bit” Bizi Bitirmeden

KOSGEB BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRE BA?KANI: ALİ KADİR UYAR Tüm bu gelecek planlarını anlamak, zararlarından korunmak ve hatta yeni planlar yapabilmek için, hemen şimdi mühendislik birimlerinde, ama sonra tüm eğitim sistemlerimizde vahye tabi felsefe eğitiminin yapılmasına ihtiyaç vardır.

Şifrenizi mi unuttunuz?