Ahmet Hüsrev ÇELİK

Türk Devletleri Teşkilatı

Türk Devletleri Teşkilatı coğrafyasının bugünden bakıldığında geçmişin bin yıldan fazlasını, bin yıl öncesine hayalen giderek o günden geleceğe bakıldığında ise o günlerden bin yıldan fazlasına Buhara ve Semerkant’ın bir vizyon verdiği görülmektedir.

Sezai Karakoçu Kaybetmis,Kıştadır Âlem

“Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir” der Hadis-i Şerif’te.“Mevt idam değil, hiçlik değil, fena değil, inkıraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedî değil (Bediüzzaman)”, “Ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil (Yunus Emre)”, “Ölüm güzel şey budur perde ardından haber, hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber (Necip Fazıl)” olduğuna göre, gidenin vatan-ı aslisine gittiği hakikat içerisinde geride kala...

Yunus Emre Yılına Veda Ederken

İçinde bulunduğumuz 2021 yılı Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı münasebetiyle UNESCO tarafından anma yıl dönüm­leri arasına dâhil edildi. Ayrıca 30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile de 2021 yılı “Yunus Emre ve Türkçe yılı” olarak kabul edildi. İlgili genelgede Yunus Emre’nin şiirlerindeki insan ve doğa sevgisinden bahsedilmiş, hoşgörü, barış ve kardeşlik kavramlarıyla tüm i...

Muhayyel ve Muhakkak Sarkacında Mutluluk

İnsanlık tarihindeki bilinen ki­tabi yazınlardan hareketle, bi­lin­meyen insanlık tarihine ilişkin ihtimali bir çıkarımı da hesaba katarak, “Mutluluk na­sıldır?” sorusunun cevabının insanlık tarihinin temel arayışlarından birisi olduğunu söylemek mümkündür. “Mutluluk nasıldır” arayışının kaderi as­lında ızdırap ve sancı içeren “İn­san nedir?” sorusuyla bağlan­mış.Dergâhtan – medreseye, akropolün m...

İnsan

Ne çok şeydirNe az şeydirHiçbir şeydir Yer: Gazze;Tarihlerden bir tarih, benzer gün­lerden bir gün…Yine tanklardan bir tank ve tankların üzerinde Filistin’e gi­­rince kendini bir başka mutlu addeden mahlûklardan bir mah­lûk…,

Fetih Ruhu…

Fetih ruhu, “De ki:Hak geldi bâtıl yıkılıp gitti!Zaten bâtıl yıkılmaya mahkûmdur. (İsra/81)”hakikatinin azametinetopyekûn olarak sırt dayamaktır. Fetih Ruhu, Duadır.Dünyanın herhangi bir zamanında, herhangi bir coğrafyasında mücahede halinde bulunan ya da mağdur ve mazlum durumda olan bir parça ümmet varsa onların salahı, felahı ve selametini niyaz etmektir. Dünyanın her yerinden duaya kalkan elle...

Milli Kültür,Milli Güvenlik Meselesidir: Çökerse Geleceğini Gömersin

Kültür, ihya ve muhafaza edilmesi, tanıtılması ve benimsetilmesi gereken bir husustur. Kültür olarak tanımlanan hususların hobilik, gezilik, keyiflik ve seyirlik yani turizmlik olmanın ötesinde milletin ve devletin bekasına ilişkin “milli” bir anlam taşıdığının yüksek düzeyde idrak edilmesi ve nesillerin idrakine hissettirilmesi, bunun için azami gayret edilmesi, milli kültüre yönelik bir tehdit s...

“Genel Ahlakın Korunması…”

Toplumsal Gelenek veAnayasal Yükümlülük Genel Ahlak hem tarih hem medeniyet hem düşünürlerin ifade ettikleri pek çok boyutlar hem de çağdaş hukuk sisteminin bir parçası olması itibariyle ihya ve muhafazası gereken bir olgudur. Ahlakı öğretmek ve genel ahlakı muhafaza etmek devletin bir görevidir. Genel ahlaka aykırı davranmamak, yani ihlal etmemek de her türlü kişi ve kuruluşun hem hukuksal hem de...

İşte Kitap….

İman, dil ile ikrar kalp ile tasdikdir derler… Kalbin tasdikinin kalbin mutmain olması ile alakadarlığı vardır muhakkak. Dil ile ikrar, kalp ile tasdik edebilen yegâne varlık şüphesiz ki insandır. Dil ile kalp arasındaki bu etkileşimi sağlayan ve yine insana mahsus bir hususiyet de şüphesiz ki akıldır. Akıl ile insan, hukukun da kendisine atfettiği bir kabiliyete yani mümeyyizliğe haiz olur. Bütün...

Kudüs İttihad-ı İslamın Ruhudur: (A)Normalleşmeyin

Bir asrı aşkın zaman, bundan tam 103 yıl önce yine bir Aralık ayında, 40 gün süren savaşlar sonunda 9 Aralık 1917’de Kudüs düşmüştü. Yafa Kapısında; İngiliz, Fransız, İtalyan, İskoç, İrlanda, Galler, Avustralya, Yeni Zelanda onur kıtaları karşılaması eşliğinde İngiliz General Allenby 11 Aralık 1917’de Kudüs’e girmiştir.

Bir Kışın Baharı: “Ayasofya’nın Dirilişi”

“Tarih denilen mâzi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizinle konuşuyorum. Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim. Siz inşaallah cennet-âsâ bir baharda gelirsiniz.”(Emirdağ Lahikası)

Yeni Düşünce Düzeni İhtiyacı

“Yeni Dünya Düzeni” “yeni bir düşünce düzeni” ile mümkündür. Corona virüs salgın süreci, yeni bir düşünce düzeni oluşması için insana kendisini, kâinatı ve kainatla arasındaki ilişkisini tekrar sorgulama ve tefekkür imkânını sunmaktadır.

  • 1
  • 2
  • 5

Şifrenizi mi unuttunuz?