ahmet Efendi

Kur’an’ı Oku,Kendini Doku, Aleme Dokun

Oku emrini en kapsamlı hali ile kavrayarak, Kur’an’ı öyle bir okumalıyız ki; içinde bulunduğumuz asrı, insanı, hayatı ve kendimizi isabetli bir şekilde okuyabilelim. Kur’an’ı doğru okumak, hayatı tüm veçheleriyle ve insanı tüm katmanlarıyla okumak demektir.

Kavram Karmaşasının Gölgesinde; Mutluluk Putu

Acaba, yaşadığı hayat nasıl olursa olsun (mutlu, mutsuz, zengin, fakir, ünlü, ünsüz vs.) kabre imanla girmekten daha mutlu olunabilecek ve Allah’ı (cc) razı etmekten daha huzur verebilecek başka bir hal tasavvur edebileniniz var mı? Yaşadığımız asrın şahit olduğu savaş türlerinden birisi de kül­türel savaşın alt şubelerinden sayılabilecek linguistik (dilbilimi) ve semantik (anlam bilimi) savaştır....

Ağaç, Meyvesinden Bilinir

Eğer bizler bugün Kur’an’ın tarifleri doğrultusunda en makbul kul olmayı başarmış ve bundan dolayı Rabbimizin bizim önümüze ideal bir örnek olarak koyduğu Hz. Muhammed’i (asm) hatırlatamıyor, o ağacın meyvesi olduğumuzu işmam edemiyorsak (çağrıştıramıyorsak) bu bizim için çok ciddi bir kusurdur.

Alemin İncisi, Mahlukatın Birincisi; İnsan

Yaratılmış olan alemin büyüklüğünü idrak konusunda tüm beşeriyetin belki de en bahtiyar olanları bu çağın insanları olmalıdır. Zira ilim ve fen sahasında yaşanan maddi gelişmeler ile gözlem ve araştırma konusundaki teknolojik ekipman avantajları insanı, yaşadığı aleme çok daha gerçekçi ve yakından bakabilme imkânı sunmuştur. Bu nazarla aleme bakan insanoğlu yaşadığı alemin büyüklük ve inceliğini h...

Oruç ile Kendini Fethetmek

Oruç ibadeti birçok maddi ve manevi faydasının yanı sıra kendimize doğru gerçekleştireceğimiz ontolojik bir yolculuğun da çok hayırlı bir vesilesidir. Bu yolculuğun ahirinde kendimizi ve hakikatimizi fethetmek vardır. Unutulmamalıdır ki, Allah’ın (cc) sevgilisi Nebiler Nebisi, iki cihan güneşi ve sebeb-i hılkat-i alem olan Hz. Muhammed Mustafa’ya (sav) bile Rabbimizin en büyük müjdesi O’nu (sav) a...

Yol,O’nun Yolu1(asm)

Tılsımlı bir âlem ve yaratılışı muamma bir Âdem…“Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim mahlûkatı yarattım” muradı ile başlayan bir serüven…Saltanatının haşmetinden, servetinin şaşaasından, sanatının harikalarından, marifetinin ga­ri­belerinden, muhatap seçtiği ha­lifesini haberdar etmek iste­yen bir Sultan-ı Azim’üş-şan bir sarayı inşa etti.

Kültürün Ayakları:Din ve Dil

Kültür, insanların maddi ve manevi olarak ortaya koyduğu ve tüm hayati dinamikleri yaşatma ve yansıtma ruhunu ifade eden kıymetli bir kavramdır. Elbette böylesine önemli bir kavramın birden çok bileşeni vardır (dil, din ve inançlar, değerler, norm ve kurallar, örf ve adetler, tutumlar, simgeler, teknoloji, sanat, yasalar ve ahlak kuralları) gibi… Fakat biz bu yazımızda kültürün belki de en önemli ...

Farkında Olmak Yetmez

Hayatımız, etrafımızda olup bitenleri anlamaya çalışmakla, bir şeyler öğrenmekle ve hep yeni bir şeyler fark ederek geçer. Fark ettiğimizde yeni bir kavrayış alanı oluşur. Zira fark etmek, elimizdeki bilgiyi yenileyen ya da onu geçersiz kılan bir güce sahiptir. Fark ettiğimizde “bir yaşıma daha girdim” gibi sözlerle yaşadığımız duygu değişikliğini ifade etmeye çalışır, hatta bazen fark etme derece...

Feth’ül-Fütûh (Fetihlerin Fethi): Mekke’nin Fethi

Mekke’nin fethi, bir savaş olmaksızın gerçekleştirilmiş şefkat ve merhamet timsali Hz. Muhammed (sav)’in mizacına ve davasına uygun bir surette vücut bulmuş nurânî bir harekettir. İslam kelimesinin anlamı olan barış ve esenlik tam anlamıyla zuhur etmiştir. Mekke’nin fethi “Fethü’l-Fütûh”tur yani fetihlerin fethi. Zira, İslam tarihi boyunca gerek Kudüs’ün gerekse İstanbul’un fethine ve birçok fethe...

Yazı’n, Alın Yazındır

Yazı ile insan arasında tekrarlanan bir ilişki vardır. Yani insan yazıyı etkilediği gibi yazı da insanı etkiler. Bu bağlam, yazımıza başlık olan “Yazı’n Alın Yazındır” ifadesine işaret eden bağlamdır.

Delil Allah’ın (cc) İcadıdır

“Allah’ı bırakıp da haklarında (Allah’ın) bir delil indirmediği ve haklarında bilgi sâhibi olmadıkları şeylere tapıyorlar. Hâlbuki o zâlimlerin, hiçbir yardımcısı yoktur.” (Hac, 71) Allah’ın insanı davet ettiği iman için insanı yalnız ve dayanaksız bırakmadığının en büyük delili ve ispatı, insanın içinde bulunduğu âlem yani kainattır.

Dünyevîleştiren Dünyaya Dikkat!

“Hâlbuki bu dünya hayatı, bir eğlence ve bir oyundan başka bir şey değildir. ?üphesiz ahiret yurdu ise, elbette asıl hayat odur. Keşke bilselerdi!” (Ankebût Suresi, 64)

Şifrenizi mi unuttunuz?