Ahmet Said KÜTGÜL

16.yy İkinci Yarısında Galata Sicillerinden Örneklerle Gayrimüslim Tebaanın Hayatı

AHMET SAİD KÜTGÜL GİRİ? Osmanlı Devleti dini, dili, ırkı ve kültürü farklı olan birçok unsuru bünyesinde barındıran bir yapıya sahipti. İniş ve çıkışlarıyla birlikte uzun bir süre bu yapıyla ayakta kalmasının birçok nedeni vardır. Üstelik tarihte çok fazla karşılaşılmayan bu tür bir başarıyı birkaç nedenle izaha kalkmak hem mümkün değildir hem de doğru olmaz.

İlk Dönem Anonim Osmanlı Tarihî Kaynakları

AHMET SAİD KÜTGÜL Osmanlı Tarihçiliğinin Başlangıcı Osmanlı devletinin İlk İki yüzyıllık tarihi için arşiv kaynakları yok denecek kadar azdır. O yüzden Osmanlı tarihinde kullanılan yerli kaynakların esas itibariyle iki temel türü vardır.

Şifrenizi mi unuttunuz?