Ahmet Hüsrev ERDA?

Kavuşmanın Habercisine Rahmet Duası

Cenab-ı Hak merhametinden ve kereminden şu yeryüzünü maddi ve manevi yaraların tedavi edildiği bir hastahane suretinde yaratmıştır. Zira nihayet derecede aciz ve fakir olan insan her an bir belaya ve bir musibete giriftar olmakla muzdardır. Dertlerle boğuşmaktan nefessiz kalan, ihtiyaçları tarafından çepeçevre kuşatılan insan, her an manevi bir tedaviye ve devaya muhtaçtır. Ehl-i dert olan insan, ...

Oryantalistlerin İslam’da İnsan İradesi ve Kader İle İlgili İddiaları ve Türkiye’deki Etkileri

AHMET HÜSREV ERDA? GİRİ? Kader inancı ve buna karşılık İnsan İradesinin durumu düşünce tarihi boyunca hatta diyebiliriz ki insanlık tarihi boyuncu var olmuş ve bütün dinlerde devamlı surette tartışılmış bir inanç meselesidir. Hal böyle olunca bütün düşünce tarihi boyunca tartışılan ve tam olarak bir sonuca varılamayan bu mühim mesele tabiatıyla Oryantalistlerin İslami akidelere şüphe iras edebilme...

Şifrenizi mi unuttunuz?