Ahmed Said GÜNDÜZ

Âsâr-ı Atika Müzesi

Maarif Nâzırı Cevdet Paşa’nın teklifiyle Topkapı Sarayı’nın Çinili Köşk’ü bazı değişiklikler yapılarak müzeye dönüştürülmüştür. Buraya taşınan Mecma-ı Âsâr-ı Atîka koleksiyonu ile yeni Müze-i Hümâyun (bugünkü Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Türk Çini ve Seramikleri Müzesi’nden oluşan İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü) 3 Ağustos 1881’de törenle açılmıştır. Müzenin müdürü Alman as...

Fatih Sultan Mehmed Türbesi

Fâtih Sultan Mehmed, yeni bir sefer için ordusuyla Üsküdar’a geçtikten sonra Üsküdar ile Gebze arasında muhtemelen Maltepe civarında Hünkârçayırı denilen yerde 3 Mayıs 1481’de vefat etmiştir. Fatih’in cenazesi Dersaâdet’e getirilerek, Fâtih Camii’nin kıble duvarı önünde uzanan hazîre alanındaki türbeye gömüldü. Fâtih’in vefatından önce veya sonra mı yaptırıldığı kesin olarak bilinmeyen bu türbe, 1...

Beylerbeyi Sarayı

Beylerbeyi Sarayı’nın bulunduğu yerde Rumeli Beylerbeyi Mehmed Paşa’nın yalısı vardı. Bu yüzden daha sonradan buraya yapılan saraya Beylerbeyi adı verilmiştir. Sarayın bulunduğu alan bir müddet has bahçe olarak kullanılmıştır. Sultan 2. Mahmud ise bu alana 1829 senesinde ahşap bir saray yaptırmıştır. Bu ahşap sarayın büyük kısmı 1851’de çıkan bir yangında harap olmuştur. Sultan Abdülaziz, sarayın ...

Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn

Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn, Nizam-ı Ce­dîd’in kurumlarından biri olarak 1795’te Has­köy’de açılmıştır. 1775’te kurulan Mü­hen­­dis­hâ­ne-i Bahrî-i Hümâyun’dan sonra Osmanlı’nın ikinci mühendishânesidir. Yanındaki Humbaracı ve Lağımcı ocaklarına bağlı bir kurum olması düşünüldüğünden Mühendishâne-i Berrî’nin baş­langıçta müstakil bir kanunnâmesi yoktu ve ni­zamıyla ilgili düzenlemeler bu ocakla...

Zeytinburnu Mavzer-Fişenk Fabrikası

19. yüzyılın gelişen sanayisi ve bunun göstergesi olarak açılan ve işleyen fabrikalar, Avrupa’nın bir sembolü olmuştur.

Beylerbeyi Hâmid-i Evvel Camii

İstanbul Boğaziçi’nde Anadolu yakasında aynı adla anılan semtte bulunan ve yalı camilerinin en güzellerinden olan eser çevresindeki hamam, sıbyan mektebi, muvakkithâne ve iki çeşmeyle birlikte üslûp bütünlüğü gösteren yapılar topluluğu halindedir. Geç devir Osmanlı camilerinde görülen başlıca özellikleri bünyesinde taşıyan bu öncü yapı genellikle barok etkiler göstermekte ve 18. yüzyıl sonlarına d...

Sirkeci Garı

İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısı Sirkeci Garı’nın temeli 11 Şubat 1888 günü büyük bir törenle atıldı.03 Kasım 1890’da hizmete açılan görkemli gar binasının mimarı Alman mimar ve mühendis A. Jasmund’dur. Berlin Üniversitesi mezunu olan Jasmund şark mimarisi konusunda incelemeler yapmak üzere İstanbul’a gelmiş, Sultan II. Abdülhamid’in güvenini kazanarak sarayın danışman mimarı olmuştur. Jasmund,...

Söğüt Hamidiye Camii

Kayı aşiretinin beyi olan Ertuğrul Gazi, Karacahisar kuşatması sırasındaki başarısı ile Selçuklu Sultanı Alâeddin’i etkilemiştir. Bunun üzerine Sultan Alâeddin, Ertuğrul Gazi’ye kışlak olarak Bilecik ve Eskişehir arasında verimli bir dere yatağını içine alan Söğüt vadisini ve yaylak olarak da Domaniç dağlarını vermiştir. Kayı aşiretinin yerleşmiş olması, Osmanlıların tarih sahnesine çıktığı ilk dö...

Saltanat Kayıkları

Padişah ve ailesinin binmesine mahsus olan saltanat kayıklarının en ihtişamlı kısmı saltanatı, gücü ve zenginliği temsil eden köşkleridir. Bu köşkler, ipek ve kadife perdeleri, altın varaklı süslemeleri, oymalı sütunları, geniş ve rahat koltuklarıyla tam anlamıyla minik birer köşk sayılabilirlerdi. Köşk örtülerinin rengi de çok dikkat edilen bir husustur. Kırmızı renk çokça kullanılırdı. Hareme ai...

Osmanlı Devleti’nin Silah Üretim Merkezi: Tophane

Osmanlı Devleti’nde bir silah ve savaş topu üretim merkezi olan Tophane, ilk olarak Fatih Sultan Mehmed tarafından kurulmuştur. Tophane binasının içinde topların döküldüğü döküm ocakları bulunmaktaydı. Topların dökümü için zemine büyük çukurlar açılmıştı. Erimiş malzemenin taşınabilmesi için ise künkler vardı. Ayrıca muhtemel bir yangına karşı su sarnıçları bulunmaktaydı. Toplar döküldüğü sırada o...

Helyograf

Helyograf, güneş ışığından faydalanılarak kullanılan kablosuz ve optik bir telgraf aletidir. 19. yüzyılda çeşitli amaçlarla kullanılmaya başlanmış, daha sonraları askerî amaçlı olarak da kullanılmıştır.1970’lere kadar kimi ordularda kullanılmaya devam ettiği görülmüştür. Çalışma sistemi basit olan helyografın menzili 50 km’yi aşıyordu. Helyografta ayna ile yansıtılan güneş ışığı sonucunda oluşturu...

Eminönü İskeleleri

İstanbul’un Haliç kıyılarında Gümrük emini makamı olan Eminönü’nden itibaren Yemişkapanı, Unkapanı, Odun İskelesi gibi yerler deniz yoluyla gelen malların boşaltılıp ambarlandığı, işlenip satıldığı merkezlerdi. 19. yüzyılda Zindankapı ile Eminönü arasında bilhassa zeytin ve zeytinyağı ticaretine mahsus hanlar yapılmıştı. Eminönü-Unkapanı arası, daha çok gemilerin boşalttığı mallarla bağlantılı ola...

  • 1
  • 2
  • 9

Şifrenizi mi unuttunuz?