Ahmed Said GÜNDÜZ

Helyograf

Helyograf, güneş ışığından faydalanılarak kullanılan kablosuz ve optik bir telgraf aletidir. 19. yüzyılda çeşitli amaçlarla kullanılmaya başlanmış, daha sonraları askerî amaçlı olarak da kullanılmıştır.1970’lere kadar kimi ordularda kullanılmaya devam ettiği görülmüştür. Çalışma sistemi basit olan helyografın menzili 50 km’yi aşıyordu. Helyografta ayna ile yansıtılan güneş ışığı sonucunda oluşturu...

Eminönü İskeleleri

İstanbul’un Haliç kıyılarında Gümrük emini makamı olan Eminönü’nden itibaren Yemişkapanı, Unkapanı, Odun İskelesi gibi yerler deniz yoluyla gelen malların boşaltılıp ambarlandığı, işlenip satıldığı merkezlerdi. 19. yüzyılda Zindankapı ile Eminönü arasında bilhassa zeytin ve zeytinyağı ticaretine mahsus hanlar yapılmıştı. Eminönü-Unkapanı arası, daha çok gemilerin boşalttığı mallarla bağlantılı ola...

I. Dünya Savaşı

28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan veliahtı ile eşinin Saraybosna’da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi, daha önce saflarını belirleyen İttifak ve İtilâf devletlerinin zincirleme olarak birbirlerine savaş açmasına sebep oldu.28 Temmuz 1914’te Avusturya-Macaristan’ın Sırbistan’a karşı savaşa girmesi üzerine Almanya da 1 Ağustos’ta Rusya’ya, 3 Ağustos’ta Fransa’ya, 4 Ağustos’ta Belçik...

Yedekçiler Mescidi

(Bostancı Tabhane Camii) Değirmen Ocağı Camii de denilen Yedekçiler Mescidi, hasta bostancılar için Topkapı Sarayı’nın denize bakan surlarının dışında inşa edilmiştir.Banisi Sultan Süleyman Han’dır. 19. yüzyılda çizilen bir gravürde bu Yedekçiler Mescidi de görünmektedir.1930’lu yıllara kadar ibadete açıktı. O yıllarda önce kadro dışı bırakılmış, ardından bakımsız halde kalmıştır. 1945’den sonra m...

Dârülaceze

Sultan 2. Abdülhamid, 30 Mart 1890 tarihinde bir irade ile sokaklarda dilenmekte olan kimsesiz çocukları, sakat erkek ve kadınları hem dilenme zilletinden kurtarmak hem de eğitim ve bakımlarını sağlamak üzere bir yer ayrılmasını, bu hususta alınacak tedbirlerin ve yapılacak projelerin en kısa zamanda kendisine bildirilmesini istemiştir. Sadaret’in konu ile ilgili çalışmaları devam ederken Padişah,...

Ayasofya Camii

İstanbul’u fethettikten sonra Fatih Sultan Mehmed’in ilk işi Ayasofya’yı camiye çevirmek olmuştur. Bunun için camiye tahtadan bir minare, mihrap ve minber eklenerek, tasvirlerin üzerlerinin kapatılması yetiyordu. Bu camiye çevrilme işi, üç günde bitmiş ve muhtemelen cuma gününe denk gelen 1 Haziran 1453 günü Ayasofya Camii’nde ilk Cuma Namazı kılınmıştır.

Süleymaniye Camii

Süleymaniye Camii’nin temeli 13 Haziran 1550 Cuma günü atılmıştır. Temel atma töreninde Kanunî Sultan Süleyman da hazır bulunmuştu.?eyhülislam Ebussuud Efendi, ilk temel taşını, mihrabın yapılacağı yere koyarak bir anlamda temelini atmış oluyordu.Süleymaniye Camii, külliyesi ile birlikte İstanbul’un yedi tepesinden birine inşa edilecekti. Bu açıdan inşaatı bittiğinde şehrin siluetini belirleyen un...

Azapkapı Sokullu Mehmed Paşa Camii

1577’de Sokullu Mehmed Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bu sebeple Sokullu Mehmed Paşa Camii adıyla da anılır. Mimarı Koca Sinan’dır. Cami fevkanî olarak yapıldığından altında gözler halinde geniş bir bodrum bulunmaktadır.

Çinili Köşk

Çinili Köşk, Sûr-ı Sultani adı verilen sur duvarları ile Tari­hî Yarımada’dan ayrılan bölge içinde, sonraları Topkapı Sarayı olarak tanınan ve XV. yüzyılda yapımına başlanan Saray-ı Cedîd (Yeni Saray) manzumesinin bir parçasıdır. Saray-ı Cedîd’in ilk binaları inşa edildikten sonra ayrıca bu sahada Fâtih devrinden (1451-1481) itibaren zamanla dağınık olarak köşk ve kasırlar da yapılmıştır.

TARİHTEN SAYFALAR

Fayton Arabaları 1825’e kadar sadece hükümdarlar tarafından kullanılabileceği belirtilen fayton arabalarını bu tarihten sonra saray ileri gelenlerinin ve devlet erkânının da kullanmasına müsaade edildi. Sultan 2. Mahmud, arabaya binmeyi âdet haline getiren ilk Osmanlı padişahı oldu.

TARİHTEN SAYFALAR

Kurban Bayramı İslâm dininde ramazan ve kur­ban olmak üzere iki bayram vardır. Arapçada îdü’l-fıtr ve îdü’l-adhâ şeklinde ad­lan­dırılan her iki bayram da hicretin 2. yılından itibaren kutlanmaya başlanmıştır.

TARİHTEN SAYFALAR

Medresetü’l-Hattâtîn ?eyhülislam Hayri Efendi, hat tedrisatına has bir eğitim müessesesi kurmak istiyordu. Nihayet kuruluş çalışma­ları tamamlandı ve adının Med­re­setü’l-hattâtîn olmasına ka­rar verildi. 

  • 1
  • 2
  • 8

Şifrenizi mi unuttunuz?