Ahmed Said GÜNDÜZ

Beylerbeyi Hâmid-i Evvel Camii

İstanbul Boğaziçi’nde Anadolu yakasında aynı adla anılan semtte bulunan ve yalı camilerinin en güzellerinden olan eser çevresindeki hamam, sıbyan mektebi, muvakkithâne ve iki çeşmeyle birlikte üslûp bütünlüğü gösteren yapılar topluluğu halindedir. Geç devir Osmanlı camilerinde görülen başlıca özellikleri bünyesinde taşıyan bu öncü yapı genellikle barok etkiler göstermekte ve 18. yüzyıl sonlarına d...

Sirkeci Garı

İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısı Sirkeci Garı’nın temeli 11 Şubat 1888 günü büyük bir törenle atıldı.03 Kasım 1890’da hizmete açılan görkemli gar binasının mimarı Alman mimar ve mühendis A. Jasmund’dur. Berlin Üniversitesi mezunu olan Jasmund şark mimarisi konusunda incelemeler yapmak üzere İstanbul’a gelmiş, Sultan II. Abdülhamid’in güvenini kazanarak sarayın danışman mimarı olmuştur. Jasmund,...

Söğüt Hamidiye Camii

Kayı aşiretinin beyi olan Ertuğrul Gazi, Karacahisar kuşatması sırasındaki başarısı ile Selçuklu Sultanı Alâeddin’i etkilemiştir. Bunun üzerine Sultan Alâeddin, Ertuğrul Gazi’ye kışlak olarak Bilecik ve Eskişehir arasında verimli bir dere yatağını içine alan Söğüt vadisini ve yaylak olarak da Domaniç dağlarını vermiştir. Kayı aşiretinin yerleşmiş olması, Osmanlıların tarih sahnesine çıktığı ilk dö...

Saltanat Kayıkları

Padişah ve ailesinin binmesine mahsus olan saltanat kayıklarının en ihtişamlı kısmı saltanatı, gücü ve zenginliği temsil eden köşkleridir. Bu köşkler, ipek ve kadife perdeleri, altın varaklı süslemeleri, oymalı sütunları, geniş ve rahat koltuklarıyla tam anlamıyla minik birer köşk sayılabilirlerdi. Köşk örtülerinin rengi de çok dikkat edilen bir husustur. Kırmızı renk çokça kullanılırdı. Hareme ai...

Osmanlı Devleti’nin Silah Üretim Merkezi: Tophane

Osmanlı Devleti’nde bir silah ve savaş topu üretim merkezi olan Tophane, ilk olarak Fatih Sultan Mehmed tarafından kurulmuştur. Tophane binasının içinde topların döküldüğü döküm ocakları bulunmaktaydı. Topların dökümü için zemine büyük çukurlar açılmıştı. Erimiş malzemenin taşınabilmesi için ise künkler vardı. Ayrıca muhtemel bir yangına karşı su sarnıçları bulunmaktaydı. Toplar döküldüğü sırada o...

Helyograf

Helyograf, güneş ışığından faydalanılarak kullanılan kablosuz ve optik bir telgraf aletidir. 19. yüzyılda çeşitli amaçlarla kullanılmaya başlanmış, daha sonraları askerî amaçlı olarak da kullanılmıştır.1970’lere kadar kimi ordularda kullanılmaya devam ettiği görülmüştür. Çalışma sistemi basit olan helyografın menzili 50 km’yi aşıyordu. Helyografta ayna ile yansıtılan güneş ışığı sonucunda oluşturu...

Eminönü İskeleleri

İstanbul’un Haliç kıyılarında Gümrük emini makamı olan Eminönü’nden itibaren Yemişkapanı, Unkapanı, Odun İskelesi gibi yerler deniz yoluyla gelen malların boşaltılıp ambarlandığı, işlenip satıldığı merkezlerdi. 19. yüzyılda Zindankapı ile Eminönü arasında bilhassa zeytin ve zeytinyağı ticaretine mahsus hanlar yapılmıştı. Eminönü-Unkapanı arası, daha çok gemilerin boşalttığı mallarla bağlantılı ola...

I. Dünya Savaşı

28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan veliahtı ile eşinin Saraybosna’da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi, daha önce saflarını belirleyen İttifak ve İtilâf devletlerinin zincirleme olarak birbirlerine savaş açmasına sebep oldu.28 Temmuz 1914’te Avusturya-Macaristan’ın Sırbistan’a karşı savaşa girmesi üzerine Almanya da 1 Ağustos’ta Rusya’ya, 3 Ağustos’ta Fransa’ya, 4 Ağustos’ta Belçik...

Yedekçiler Mescidi

(Bostancı Tabhane Camii) Değirmen Ocağı Camii de denilen Yedekçiler Mescidi, hasta bostancılar için Topkapı Sarayı’nın denize bakan surlarının dışında inşa edilmiştir.Banisi Sultan Süleyman Han’dır. 19. yüzyılda çizilen bir gravürde bu Yedekçiler Mescidi de görünmektedir.1930’lu yıllara kadar ibadete açıktı. O yıllarda önce kadro dışı bırakılmış, ardından bakımsız halde kalmıştır. 1945’den sonra m...

Dârülaceze

Sultan 2. Abdülhamid, 30 Mart 1890 tarihinde bir irade ile sokaklarda dilenmekte olan kimsesiz çocukları, sakat erkek ve kadınları hem dilenme zilletinden kurtarmak hem de eğitim ve bakımlarını sağlamak üzere bir yer ayrılmasını, bu hususta alınacak tedbirlerin ve yapılacak projelerin en kısa zamanda kendisine bildirilmesini istemiştir. Sadaret’in konu ile ilgili çalışmaları devam ederken Padişah,...

Ayasofya Camii

İstanbul’u fethettikten sonra Fatih Sultan Mehmed’in ilk işi Ayasofya’yı camiye çevirmek olmuştur. Bunun için camiye tahtadan bir minare, mihrap ve minber eklenerek, tasvirlerin üzerlerinin kapatılması yetiyordu. Bu camiye çevrilme işi, üç günde bitmiş ve muhtemelen cuma gününe denk gelen 1 Haziran 1453 günü Ayasofya Camii’nde ilk Cuma Namazı kılınmıştır.

Süleymaniye Camii

Süleymaniye Camii’nin temeli 13 Haziran 1550 Cuma günü atılmıştır. Temel atma töreninde Kanunî Sultan Süleyman da hazır bulunmuştu.?eyhülislam Ebussuud Efendi, ilk temel taşını, mihrabın yapılacağı yere koyarak bir anlamda temelini atmış oluyordu.Süleymaniye Camii, külliyesi ile birlikte İstanbul’un yedi tepesinden birine inşa edilecekti. Bu açıdan inşaatı bittiğinde şehrin siluetini belirleyen un...

  • 1
  • 2
  • 9

Şifrenizi mi unuttunuz?