Ahmed Hüsrev acar

Zamanı ve Mekânı Aşmak:Okumak

İbadetlerimizde devamlılık esas olduğu gibi okumalarımızda da daima yetişmeye, gelişmeye çalışmalıyız. Evet, kitaplar gönül dünyamızın neşesi, en yakın dostumuz, candan arkadaşımız, samimi bir hocamız hükmündedir. Onun için nerede olursak olalım okuyalım! Ne zaman olursa olsun okuyalım!

Çalışmanın ve Muvaffakıyetin Manevi Dinamikleri

Çalışmalarımız yalnız ve yalnız Allah için olmalıdır!Ümit zırhımız, tevazu ziynetimiz, sebeplere riayetmühim bir düsturumuz, teenni ile hareket etmek şiarımızdır. Allah yolunda bize düşen vazife kudsi ve ulvidir.Öyleyse nefsimiz için değil, nesillerimiz için çalışacağız!Bütün bir beşeriyet için çalışacağız!Böyle büyük bir gaye, elbette ciddi vesamimi bir gayret ister!

Ayasofya Camii’nde Muhteşem Bir Açılış Merasimi

3 Nisan 1909’da Ayasofya Camii’nde büyük bir merasim vardı. Muazzam mabed tıklım tıklım doluydu. Adeta secde edecek yer yoktu. İnsanlar birbirlerinin sırtları üzerine secdeye gitmek zorunda kalmıştı. Sevgili Peygamberimizin (sav) veladetinin sene-i devriyesine tevafuk eden ve bayram havasında yapılan bu merasim bütün Müslümanların birlik ve beraberliğini tesis etmek amacıyla kurulan İttihâd-ı Muha...

Sevgili Peygamberimizin (sav) Efendimizin

Tesis Ettiği Muâhât (Kardeşlik) Sistemi İslamiyet’in, inananlar arasında sağladığı en önemli unsurlardan bir tanesi bütün müminlerin kardeş olduğu hakikatidir. İslam kardeşliğinin en güzel numuneleri asr-ı saadette ortaya konulmuştur. İslamiyet, insanların fıtratlarında var olan güzel duyguları ortaya çıkaran bir dindir. Yardımlaşmak, paylaşmak, fedakârlık, affetmek gibi değerler Allah’ın insanın ...

Uğursuzluk

Bir zan ve kuruntudan ibaret olan “uğursuzluk” anlayışı insanları korkuya, endişeye ve ümitsizliğe sevkeder. Mümin, uğursuzlukla ilgili bir kuruntuya kapıldığında Allah’a sığınmalıdır. Peygamber Efendimizin (sav) öğrettiği dualarla Rabbine yönelmelidir.

İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti

İslamcıların İttihat ve Terakki’nin iktidara gelmesiyle belirgin olarak iki gruba ayrıldığını söylemek mümkündür. İttihat ve Terakki’nin kabul ettiği resmî ideolojisi Türkçülük ve Batıcılık olsa da hiçbir zaman ret ve inkâr edemediği İslamcı bir grubu içinde barındırmıştır. İttihat ve Terakki’nin kendi bünyesinde yetişen bu grup batıcı ve modern İslamcılardır.

Vesvesenin Ehl-i İmana Musallat Olmasının HikmetiYarattığı her şeyi güzel yapan Rabbimiz, kâinatı hayır, güzellik ve mükemmellik üzere yaratmıştır. Eşyanın vücuda gelmesinde hakiki maksat hüsündür.

Sevgili Peygamberimiz Nasıl Kur’ân Okurdu?

Cenab-ı Hak Kur’ân-ı Kerim’de Sevgili Peygamberimize Kur’ân’ın nasıl okuması gerektiğini, Kur’ân tilavetinin usul ve kaidelerini açıkça ifade etmiş ve uyarılarda bulunmuştur.

Bizi Bizden Daha Çok Düşünen Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed(sav)

Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de,“?anım hakkı için izzetime ve celalime yemin ederim;size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki,sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir; size düşkündür;müminlere karşı şefkatlidir, merhametlidir.” buyuruyor.

İnsan Adalete Muhtaçtır

İnsanda bulunan hisler ve duygular insanın terakki etmesi için serbest bırakılmıştır. Ancak insan bazen su-i istimalle iradesini kötüye kullanarak işlerinde zulüm yolunu tercih edebilir. İşte haddi aşan beşeri dize getirmek toplum hayatının düzenini temin etmek için insan adalete muhtaçtır.

Kulak Kalbe Çok Yakındır

Kulak, gönül dünyamıza açılan bir pencere hükmündedir.İnsana istikamet veren dersler, kalbi aydınlatan hakikatlergenelde kulak penceresinden içeri girmektedir.Keza kalbi öldüren, kalbin nurunu söndüren sesler dekulaktan içeri girer. Zira kulak kalbe çok yakındır.O halde bir nevi kalbe giriş kapısı hükmünde olan kulağadikkat etmeli! Hikmete, ibrete ve rahmete yönelmelidir.

Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve Çocuklarımızı Bize Göz Aydınlığı Kıl!

İnsan, yaratılış itibariyle tertemiz bir fıtrat üzere en güzel bir biçimde yaratılmış ve varlıkların en şereflisi kılınmıştır. İnsan neslinin devamı, erkek ile kadının evliliği ve aile hayatının kurulmasına bağlıdır.Aile hayatı ise insanın, özellikle Müslümanın sığınağı, bir nevi cenneti ve küçük bir dünyasıdır.

Şifrenizi mi unuttunuz?