Ahmed Hüsrev acar

Tek Sermayemiz, Efendimize (sav) Olan Sevgimiz

Bütün mevcudiyetimizle onu sevmek, ona tabi olmak gerekir. Onun bu eşsiz muhabbetine en layık şey, elbette yine muhabbettir. Bütün ümmetinin hadsiz ihtiyaçlarıyla alakadar olan, her fırsatta ümmetini düşünen bu zata muhabbet etmek insanlığımızın ve imanımızın gereğidir. İnsanlığımız onu sevmekle başlar, imanımız ona olan mubabbetimizle kemal bulur. Efendimize muhabbet, dinimizin temelidir.

Ruhun Sanatkâr Bir Şairi Olan Hayal

Allah’ın insana verdiği pek çok nimetlerden birisi de hayal kuvvetidir. Kalbin hizmetkârı, ruhun sanatkâr bir şairi olan hayal, akıl gibi hafıza gibi batıni bir latifemizdir. Hayal, insan fıtratındaki duygular içinde en hafif ve en serbest olanıdır. İnsan aklen ulaşamadığı yerlere hayal vasıtasıyla ulaşabilir. İnsanın eli kısa, hayalin eli uzundur. Hayal zayıftır ama yatağa mahkûm olan sahibine dü...

Doğruluk İnsanı İyiliğe, İyilik de Cennete Götürür

Rasulullah (asm) şöyle buyurmuştur: “Doğruluk­tan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında “doğru” olarak tescillenir. Yalandan sakının! Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında “yalancı” olarak tescillenir.”

Günah Yalnızlaştırır, İstiğfar Yakınlaştırır

Resûl-i Ekrem (s.a.s.)’ın def­ne­dil­mesinden sonra, bir bedevi geldi. Kendisini Allah Resûlü (s.a.s.)’ın kabrinin üzerine attı, öyle ki üstü başı toz toprak oldu. Ve dedi ki: “Yâ Resûlallah! Sen söyledin, biz de işittik! Ve iman ettik ki: “Eğer gerçekten onlar nefislerine zulmettikleri zaman, sana gelip de Allah’tan mağfiret isteselerdi ve peygamber de onlar için bağışlanma dileseydi, şübhesiz Al...

Zamanı ve Mekânı Aşmak:Okumak

İbadetlerimizde devamlılık esas olduğu gibi okumalarımızda da daima yetişmeye, gelişmeye çalışmalıyız. Evet, kitaplar gönül dünyamızın neşesi, en yakın dostumuz, candan arkadaşımız, samimi bir hocamız hükmündedir. Onun için nerede olursak olalım okuyalım! Ne zaman olursa olsun okuyalım!

Çalışmanın ve Muvaffakıyetin Manevi Dinamikleri

Çalışmalarımız yalnız ve yalnız Allah için olmalıdır!Ümit zırhımız, tevazu ziynetimiz, sebeplere riayetmühim bir düsturumuz, teenni ile hareket etmek şiarımızdır. Allah yolunda bize düşen vazife kudsi ve ulvidir.Öyleyse nefsimiz için değil, nesillerimiz için çalışacağız!Bütün bir beşeriyet için çalışacağız!Böyle büyük bir gaye, elbette ciddi vesamimi bir gayret ister!

Ayasofya Camii’nde Muhteşem Bir Açılış Merasimi

3 Nisan 1909’da Ayasofya Camii’nde büyük bir merasim vardı. Muazzam mabed tıklım tıklım doluydu. Adeta secde edecek yer yoktu. İnsanlar birbirlerinin sırtları üzerine secdeye gitmek zorunda kalmıştı. Sevgili Peygamberimizin (sav) veladetinin sene-i devriyesine tevafuk eden ve bayram havasında yapılan bu merasim bütün Müslümanların birlik ve beraberliğini tesis etmek amacıyla kurulan İttihâd-ı Muha...

Sevgili Peygamberimizin (sav) Efendimizin

Tesis Ettiği Muâhât (Kardeşlik) Sistemi İslamiyet’in, inananlar arasında sağladığı en önemli unsurlardan bir tanesi bütün müminlerin kardeş olduğu hakikatidir. İslam kardeşliğinin en güzel numuneleri asr-ı saadette ortaya konulmuştur. İslamiyet, insanların fıtratlarında var olan güzel duyguları ortaya çıkaran bir dindir. Yardımlaşmak, paylaşmak, fedakârlık, affetmek gibi değerler Allah’ın insanın ...

Uğursuzluk

Bir zan ve kuruntudan ibaret olan “uğursuzluk” anlayışı insanları korkuya, endişeye ve ümitsizliğe sevkeder. Mümin, uğursuzlukla ilgili bir kuruntuya kapıldığında Allah’a sığınmalıdır. Peygamber Efendimizin (sav) öğrettiği dualarla Rabbine yönelmelidir.

İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti

İslamcıların İttihat ve Terakki’nin iktidara gelmesiyle belirgin olarak iki gruba ayrıldığını söylemek mümkündür. İttihat ve Terakki’nin kabul ettiği resmî ideolojisi Türkçülük ve Batıcılık olsa da hiçbir zaman ret ve inkâr edemediği İslamcı bir grubu içinde barındırmıştır. İttihat ve Terakki’nin kendi bünyesinde yetişen bu grup batıcı ve modern İslamcılardır.

Vesvesenin Ehl-i İmana Musallat Olmasının HikmetiYarattığı her şeyi güzel yapan Rabbimiz, kâinatı hayır, güzellik ve mükemmellik üzere yaratmıştır. Eşyanın vücuda gelmesinde hakiki maksat hüsündür.

Sevgili Peygamberimiz Nasıl Kur’ân Okurdu?

Cenab-ı Hak Kur’ân-ı Kerim’de Sevgili Peygamberimize Kur’ân’ın nasıl okuması gerektiğini, Kur’ân tilavetinin usul ve kaidelerini açıkça ifade etmiş ve uyarılarda bulunmuştur.

Şifrenizi mi unuttunuz?