Ahmed Hüsrev acar

Sevgili Peygamberimizin (sav) Efendimizin

Tesis Ettiği Muâhât (Kardeşlik) Sistemi İslamiyet’in, inananlar arasında sağladığı en önemli unsurlardan bir tanesi bütün müminlerin kardeş olduğu hakikatidir. İslam kardeşliğinin en güzel numuneleri ...[Devamını Oku]

Uğursuzluk

Bir zan ve kuruntudan ibaret olan “uğursuzluk” anlayışı insanları korkuya, endişeye ve ümitsizliğe sevkeder. Mümin, uğursuzlukla ilgili bir kuruntuya kapıldığında Allah’a sığınmalıdır. Peygamber Efend...[Devamını Oku]

İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti

İslamcıların İttihat ve Terakki’nin iktidara gelmesiyle belirgin olarak iki gruba ayrıldığını söylemek mümkündür. İttihat ve Terakki’nin kabul ettiği resmî ideolojisi Türkçülük ve Batıcılık olsa da hi...[Devamını Oku]

Rabbimiz! Şeytanların Vesveselerinden Sana Sığınırız

Vesvesenin Ehl-i İmana Musallat Olmasının HikmetiYarattığı her şeyi güzel yapan Rabbimiz, kâinatı hayır, güzellik ve mükemmellik üzere yaratmıştır. Eşyanın vücuda gelmesinde hakiki maksat hüsündür.

Sevgili Peygamberimiz Nasıl Kur’ân Okurdu?

Cenab-ı Hak Kur’ân-ı Kerim’de Sevgili Peygamberimize Kur’ân’ın nasıl okuması gerektiğini, Kur’ân tilavetinin usul ve kaidelerini açıkça ifade etmiş ve uyarılarda bulunmuştur.

Bizi Bizden Daha Çok Düşünen Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed(sav)

Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de,“Şanım hakkı için izzetime ve celalime yemin ederim;size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki,sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir; size düşkündür;müminlere karşı şefkatl...[Devamını Oku]

İnsan Adalete Muhtaçtır

İnsanda bulunan hisler ve duygular insanın terakki etmesi için serbest bırakılmıştır. Ancak insan bazen su-i istimalle iradesini kötüye kullanarak işlerinde zulüm yolunu tercih edebilir. İşte haddi aş...[Devamını Oku]

Kulak Kalbe Çok Yakındır

Kulak, gönül dünyamıza açılan bir pencere hükmündedir.İnsana istikamet veren dersler, kalbi aydınlatan hakikatlergenelde kulak penceresinden içeri girmektedir.Keza kalbi öldüren, kalbin nurunu söndüre...[Devamını Oku]

Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve Çocuklarımızı Bize Göz Aydınlığı Kıl!

İnsan, yaratılış itibariyle tertemiz bir fıtrat üzere en güzel bir biçimde yaratılmış ve varlıkların en şereflisi kılınmıştır. İnsan neslinin devamı, erkek ile kadının evliliği ve aile hayatının kurul...[Devamını Oku]

Karanlığın Ardındaki Aydınlık

Hayrı ve şerri yaratan ve yarattığı her şeyi güzel kılan, her şeye karşı iyi ve güzel muamelede bulunmayı emir buyuran, her zorluğun yanına bir kolaylık, her karanlığın ardına bir aydınlık koyan Rabbi...[Devamını Oku]

Hav  f ve Reca

Rabbimize karşı kulluğumuzu ifa ederken şu iki duygu çok önemlidir. Bunlar -Kur’an-ı Kerimin ifadesiyle-havf ve recadır. Havf: Allah’ın azameti karşısındaürperme, korkma; reca ise rızasına, rahmet vem...[Devamını Oku]

Rukyet-ül Ayn/ Nazar Değmesi

Nazar (göz değmesi) vardır ve haktır. Hayırları ve şerleri yaratan Hz. Allah nasıl ki ellerimize ve kollarımıza bir güç vermiş, dilimize bir tesir lütfetmiş, aynen öylede gözlerimize dahi bir kuvvet v...[Devamını Oku]

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,