Ahmed Hüsrev ERDA?

Günümüzde Vehhâbilik Hareketi ve İslam Âlemine Verdiği Zararlar

AHMED HÜSREV ERDA? GİRİ? İslam tarihinde – ilk siyasi hareket olan – haricilikten sonra en etkili ikinci din kaynaklı siyasi hareket şüphesiz Vehhâbilik olmuştur. Kendilerini muvahhidun veya ehli tevhid olarak isimlendirmeleri, hem imanda hem de amelde gerçek tevhidin sadece kendileri tarafından temsil edildiğine inanmalarından dolayıdır. Ayrıca Vehhâbilik isminin günümüzde bütün şekil...

Şifrenizi mi unuttunuz?