Abdurrahman YUSUF

Eğitimde reform: Medresetü’z-Zehra

Mevzuya şöyle bir sualle başlayalım: Türkiye’nin ve âlem-i İslâm’ın en önemli meselesi nedir? Âlem-i İslâm bu önemli problemi hangi yöntemlerle, nasıl çözecektir?

Bir olay, bir hatıra ve netice

Tebük Seferi, Peygamber Efendimiz’in (asm), ?am’da toplanan kırk bin kişilik Bizans ordusuna karşı Medine’den Tebük’e kadar sevk ettiği en son ve en güçlü askerî harekâttır.

Bilim üzerine 3

Geçen sayıdaki yazımızda, “Bilim nedir? Bilim Nasıl doğmuştur?” gibi sorulara cevap vermeye çalışmıştık.

Bilim üzerine 1

Bilim nedir? Cenâb-ı Hak, tabiattaki her bir varlığın fıtratına birtakım kanunlar koymuştur ki bunlara teşekkül  kanunları veya dînî bir terim olarak şeriat-ı fıtriye denir.

Bilim Üzerine 1

Bilim nedir? Cenâb-ı Hak, tabiattaki her bir varlığın fıtratına birtakım kanunlar koymuştur ki bunlara teşekkül kanunları veya dînî bir terim olarak şeriat-ı fıtriye denir.

Yazmak üzerine

Millet olarak okuma alışkanlığını hala kazanmış değiliz. Kitap okuma konusu açıldığında çoğumuz kendimize göre mazeretler uydururuz. Kimimiz zamanımız olmadığından kimimiz işimizin çokluğundan yakınırız. Bu mazeretler bizi köprülerden geçirmez. Zira kendimize meşgale edindiğimiz nice şeyler vardır ki bir incir çekirdeğini bile doldurmaz.

Muvaffakiyetin Sırları (1)

Rızık meselesinde olduğu gibi dünyevî işlerde, hususan uhrevî hizmetlerdeki muvaffakiyet Cenâb-ı Hakk’ın lütfü ve ihsanıdır. Umur-u uhrevîyyedeki muvaffakiyet en büyük keramettir; ancak muvaffakiyeti veren Allah’tır. Bu noktada insana düşen vazife, Cenâb-ı Hakk’ın koyduğu kurallara riayet ederek gerekli çalışmalarını yapmak ve sonrasında aciz bir kul olarak dua ve tevekkül etmektir.

Niyet hayır, âkıbet hayır

“Kış mü’minin baharıdır.” buyuruyor Fahri Kâinat Efendimiz (sav). Yaz aylarında gündüzlerin de uzun olmasıyla insanlar daha fazla dünya işleriyle meşgul oluyorlar.

Unutulmuş Sünnetler

Mahmud bin Mansur’un kaynaklara dayanarak derlediği “Terk Edilmiş Sünnetler” kitabı “Polen Yayınları”nın önemli bir çalışması olarak İlyas Bulut tercümesiyle yayımlandı.

Çamura düşen mücevherler…

Emekli öğretmenlerin meşgalelerinden biri de hatıralarını yazmaktır herhalde. Zira öğretmenlik mesleği hatıralarla geçirilen bir ömürdür adeta. Aslında hayatımızın her bir günü, her bir saati, her bir dakikası hatıradan başka nedir ki? Ama bunların çoğunu kayda değer bulmayız. Ölüme terk ederiz onları. Bir kısmı da vardır ki derin izler taşır hayatımızdan. Onları yazmak ve gelecek nesillerle payla...

Kelimelerin İçini Doldurmak

Kuzaa kabilesinin Bula boyundan Resûlullah (sav)’ın huzurunda Müslüman olan iki adam vardı. Bunlardan biri şehit oldu, diğeri bir sene geç öldü. Talha bin Ubeydullah şöyle dedi: Rüyamda bunlardan geç ölenin şehit ölenden önce cennete girdiğini gördüm ve bu tuhafıma gitti. Bunu Resûlullah (sav)’a anlattım.

Ne kadar nasiblisin be Ali Dayı!

Düşünün bir kere… Bir bakkala yüklü bir borcumuz var. Fakat bir türlü ödeyemiyoruz. Artık yolumuzu değiştirmekten başka çare bulamıyoruz. Bakkal bizi görmesin de. Fakat içten içe sıkıntı bizi kemirmiyor da değil. Peki ya namaz borcu öyle mi?

Şifrenizi mi unuttunuz?