Abdullah Koca

Doğru Bilgiye Ulaşmada Aklın Rolü

Doğru yolu bulmada akıl önemlidir; ancak aklın doğru, istikametli ve selim düşünmesinin önünde imtihan gereği bazı engeller bulunmaktadır. İnsan her zaman olumlu ya da olumsuz birçok duygu ile etkileşim içindedir: Öfke, hırs, kıskançlık, düşmanlık, taraftarlık gibi hislerle yoğrulan aklın hataya düşmesi muhtemeldir.

Risale-i Nurdaki Hakikat Mesleği Ne Mana İfade Ediyor? Tarikat ve Tasavvuftan Ne Farkı Var?

ABDULLAH KOCA “Rahman (olan Allah)’ın yarattığında hiçbir düzensizlik göremezsin! Haydi, gözü(nü) çevir (de bir bak), hiçbir çatlak görecek misin? Sonra gözü(nü) tekrar tekrar çevir (ve yine bak); o göz (aradığı kusuru bulamadan) zelil ve bitkin bir hâlde sana dönecektir!” (Mülk, 3-4)

Şifrenizi mi unuttunuz?